zanan2

 بار دیگر زنی بیگناه به دار آویخته شد

اختر قاسمی

بار دیگر زنی بیگناه به دار آویخته شد
زنی به نام صفیه
امروز صبح در حالیکه گریه می کرد
در حالیکه می گفت من بی گناهم
و با دیدن طناب دار بیهوش شد
با قوانین عدل اسلامی به دار آویختند

او را که بیهوش بود با دست و پای بسته

توسط چند جلاد به پای چوب دار بردند
او را در یک روز تعطیل
بدون گذراندن مراحل اولیه
به دار آویختند
زنی بیگناه که توسط پسر امام جمعه ی شهر اغفال شده بود
و بارها و بارها در زندان به او تجاوز کردند
و برای سرپوش گذاشتن بر جنایات اسلامی خود
او را به دار آویختند تا
اعمال کثیف شان برای مردم افشا نشود
اما
آنها غافل از اینند روزی که دیر نخواهد بود
همانند هم پالگان خود صدام ها و قذافی ها
در کانال های فاضل آب شهرها
در درون سوراخ توالت ها
بدنبال پناهگاه خواهند گشت
تا از خشم مردم برای پاسخ گویی به اعمالشان
در امان بمانند
روزی که دیر نیست ….

کلن ـ ساعتی بعد از شنیدن خبر به دار آویختن

.........................................

دست به دست هم داده اند ٬ تا او را بکشند!

عروس "خون بس" و قرباني تجاوز هفده نفر در زندان

پرونده يک زن و زندگيش نمونه کامل بي حقوقي زنان٬ کثافت و بيرحمي قوانين اسلامي و در عين حال نمونه مجسم سيستم قضايي در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي است.

هر کس را که بخواهند ميکشند٬ و بويژه اينکه در يک پرونده مقامات و دست اندرکاران به يک زن تجاوز کرده و او را شکنجه کرده و برايش پرونده ساخته باشند. مسئولين و  دست اندرکاران در محل تصميم گرفته اند بهر قيمتي شده او را بکشند و امروز چهارشنبه ۱۱ ماه ژوئيه قرار بود او را اعدام کنند. کميته بين المللي عليه اعدام در يک تماس اضطراري با کميسيون حقوق بشر پارلمان آلمان و تماس مستقيم با دفتر توم کونيگز رييس کميسيون از آنها خواسته است که با مقامات حکومت اسلامي تماس گرفته و به اين حکم اعتراض کنند. ما تا کنون خبري از ايران دريافت نکرده ايم. 

استاندار٬ فرماندار٬ دادستان امام جمعه و چند مقام قضايي ديگر دست به دست هم داده و پرونده را که قرار بود در يک دادگاه بالاتر بررسي شود٬ با اعمال نفوذ و باند بازي مجددا به همان دادگاه صادر کننده حکم اعدام فرستاده اند و اين دادگاه پرونده را براي اجراي احکام زندان عادل آباد فرستاده ٬ با اين حساب همه چيز براي کشتن يک زن اسير دست اين جانيان فراهم شده و فرمان کشتن او را به " اجراي احکام" يعني کميته به سرانجام رساندن فرمان قتل و جنايت  فرستاده اند. 

در مورد اين پرونده بايد در سطح بين المللي بسيار بيش از اينها حرف زد. صفيه در زندان عادل آباد شيراز است. او متهم به قتل يک دختر جوان است. خودش ميگويد، با شکنجه و ارعاب مجبور شده اين قتل را به عهده بگيرد. در رسانه هاي خبري اپوزيسيون و سازمانهاي حقوق بشري از اينکه قتل توسط پسر امام جمعه" بيرم"  روستايي در نزديکي لار و عسلويه٬ انجام گرفته٬  صحبت ميشود . گفته ميشود با اعمال نفوذ اطرافيان امام جمعه  اتهام قتل را به گردن صفيه انداخته اند.

صفيه در بازداشتگاه مورد تجاوز دسته جمعي قرار گرفته است.

صفيه را بعد از دستگيري دو ماه در يک بازداشتگاه به اسم" لامه" شکنجه ميکنند. طبق مدارکي که ظاهرا در پرونده وجود دارد در طول بازداشت ۱۷ نفر به او تجاوز کرده اند از جمله تعدادي از ماموران و مسئول زندان به او تجاوز کرده اند.  صفيه در هنگام بازداشت حامله بوده و خود ميگويد به دليل رفتار وحشيانه٬ شکنجه هاي مداوم و تجاوز مکرر جانيان٬  او فرزندش را سقط کرده است. 

صفيه عليه کسانيکه به او تجاوز کرده اند شکايت ميکند از جمله از دادستان٬ امام جمعه و سرهنگ نيروي انتظامي و همه اين مسائل باعث شده ٬ جانيان و تجاوز کنندگان دست به دست هم داده و قصد کشتن فوري او را بکنند.

معلوم است که اين زن که از وي سو استفاده کرده و دسته جمعي به او تجاوز کرده اند و ممکن است زنده ماندنش به معناي افشا رفتار جنايتکارانه مشتي جاني اسلامي باشد٬ با همکاري دسته جمعي اين خفاشان اسلامي بايد فورا به قتل برسد. اين سيستم قضايي جمهوري اسلامي است . اين رفتار مشتي ساديست اسلامي با زنان اسير اين حکومت است.

دادگاه بالاتر حکومت اسلامي که ظاهرا بايد به اعتراض متهم رسيدگي کند با تماسهاي مکرر امام جمعه و مسئولين حکومت در محل٬ طبعا رسيدگي به پرونده را خاتمه يافته اعلام کرده و برادرشان " لاريجاني جلاد"  در پست رياست قوه قضاييه که خود جزيي از همين جنايتکاران و تجاوز کنندگان است٬ پرونده را به همان دادگاهي ارسال ميکند که حکم اعدام را داده و در حقيقت اجازه به قتل رساندن صفيه را ميدهد . 
صفيه عروس "خون بس" است او در سن ۱۶ سالگي براي پايان دادن به قتلهاي قبيله اي در بين دو قبليه به زور به ازدواج يک مرد از خانواده مخالف در مي آيد. زندگي او سراسر مشحون از بي حقوقي ٬ ستم و تحقير و توهين است و اکنون اين زن در آستانه اعدام شدن است.
خبر اين رفتاربيشرمانه  حکومت اسلامي در مقابل يک زن جوان را بايد در دنيا پخش کرد و بهر طريق ممکن به اعتراض عليه اين جنايت وحشيانه ادامه داد.
کميته بين المللي عليه اعدام
۱۱ جولاي ۲۰۱۲
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.