فرماندۀ سپاه پاسداران ناراضیان را جیره‌خوار بیگانه خواند
فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، سردار پاسدار محمدعلی جعفری، امروز چهارشنبه سیزدهم دی ماه معترضان به استبداد مذهبی و فقر و فلاکت اقتصادی در کشور را به قدرت های خارجی به ویژه به آمریکا، اسرائیل و عربستان نسبت داد و گفت که سپاه پاسداران تا پای جان برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران مقاومت می کند. سردار جعفری گفت صحنه داران اعتراض های روزهای اخیر در کشور "اغتشاشگر و جیره خوار بیگانه بودند."

محمدعلی جعفری ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران از بحران جاری نیز عبور کند. او شرط عبور از این بحران را تحقق توصیه های رهبر جمهوری اسلامی به ویژه اجرای اقتصاد مقاومتی خواند و بار دیگر تأکید نمود که سپاه پاسداران آماده است که در این زمینه پیشقدم شده و به دولت یاری برساند.

فرماندۀ سپاه پاسداران در جای دیگری از سخنانش مدعی شد که اگر آمادگی سپاه پاسداران در مواجهه با بحران جاری نبود، دامنۀ اعتراضات بمراتب گسترده تر از امروز می بود، هر چند او مدعی شد که شمار معترضان در شهرهای کشور طی روزهای اخیر هیچگاه از هزار و پانصد تن فراتر نرفت.

با این حال، فرماندۀ سپاه پاسداران اعتراف کرد که اعتراضات جاری در قیاس با جنبش سبز گسترده تر یا پراکنده تر در سطح کشور بوده و همین سرکوب آن را توسط نیروهای نظامی دشوار ساخته است.

سرلشگر جعفری همچنین تلویحاً تأئید کرد که نیروهای امنیتی در حال بررسی نقش احتمالی محمود احمدی نژاد در پدیداری ناآرامی های جاری هستند. او گفت : اگر دخالت این "مسئول سابق" در ناآرامی ها به اثبات برسد "قطعاً متناسب با وضعیت و درخواست ناجا با او برخورد خواهند کرد."

فرماندۀ سپاه پاسداران همچنین کوتاهی مقامات در قطع به موقع شبکه های اجتماعی اینترنت را مورد سرزنش قرار داد که به گمان او نقش مهمی در استمرار اعتراض های خیابانی داشته است.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.