موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۹ دی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس تصویب کرد.

به گزارش ایسنا، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح، انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی - شهرستانی برگزار می‌شود.

این در حالی است که به پیشنهاد یک نماینده مجلس و با ۱۸۶ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و چهار رای ممتنع این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارجاع شد.

در همین زمینه، سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور درامور مجلس و هماهنگی استان ها در این جلسه با اعلام موافقت دولت با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: «موافقت دولت با کلیات این طرح، منوط به رسیدگی مجدد جزییات این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس است.»

طبق این طرح، کاندیداهای انتخابات مجلس، جهت احراز نمایندگی می بایست حداقل ۱۰ درصد رأی از یک «حوزه انتخابیه فرعی» و بیشترین رأی از استان مربوطه را کسب کنند.

همچنین طبق این طرح، هر کاندیدا می بایست متولد حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت‌نام باشد و یا حداقل پنج سال سابقه سکونت مستمر در آن حوزه فرعی را داشته و یا سابقه نمایندگی مجلس از آن حوزه را نیز داشته باشد.

این نخستین بار نیست که مجلس شورای اسلامی می‌کوشد تا تغییری در ساختار انتخابات درحوزه‌های انتخابیه مجلس در ایران ایجاد کند.

طرح استانی‌شدن حوزه‌های انتخابيه مجلس شورای اسلامی برای نخسـتين بار در سـال ۱۳۷۸ در دوره پـنجم مجلس مطرح شد. اما این طرح آرا لازم را کسب نکرد.

دومين بـار تعدادی از نمايندگان مجلس ششم آن را در سال ۱۳۸۱ به همان صورت قبلی تقديم هيات رئيسه کردند.

نماينـدگان مجلس هفتم نيز در سال ۱۳۸۶ طرح استانی شدن انتخابات مجلس را پس از اعمـال تغييرات در طرح‌های نمايندگان مجلس‌های پنجم و ششم بار ديگر دنبال کردند.

با اين که کلیـات طـرح استانی شدن انتخابات مجلس در دوره پنجم رد شد٬ امـا در مجلس های ششم و هفتم تا مرحلۀ دريافت نظر شورای نگهبان پيش رفت.

در مجلس نهم نیز این طرح به تصویب رسید. در خرداد سال ۱۳۹۴، نمایندگان مجلس کلیات طرح استانی شدن به تصویب رساندند. اما شورای نگهبان در تیرماه همان سال این طرح مغایر شرع و قانون اساسی دانست و رد کرد.

مواردی مانند؛ «تشديد اختلاف‌های محلی، قومی و قبيله‌ای»، «کاهش مشـارکت مـردم در انتخابـات»، «افزايش هزينه عمومی» و «ايجاد تبعيض ناروا» دلايل اصلی مخالفت شورای نگهبان با اين طرح اعلام شد.

انتخابات مجلس شورای اسلامیدر حال حاضر دارای ۲۰۷ حوزه انتخابیه است. با توجه به اختصاص پنج کرسی به اقلیت های مذهبی،۲۰۲ حوزه باقی مانده به حوزه‌های تک نماینده و چند نماینده تقسیم می‌شوند. تهران با ۳۰ کرسی، بزرگترین حوزه انتخابیه چند نماینده‌ای محسوب می شود.

با استفاده از گزارش های ایسنا، ایرنا، تسنیم و رادیو فردا؛ خ/ت

 

 

 

 

رادیوفردا

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.