اختلاف میان حسن روحانی و مجلس شورای اسلامی بر سر چیست؟
رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ٦ مردادماه/ ٢٨ ژوئیه، فاش ساخت که حسن روحانی ارائۀ گزارش سالانه در بارۀ عملکرد دولت به مجلس را «دارای اشکال قانونی» دانسته و در این باره نامه‌ای نیز به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است. این نامه به گفتۀ علی لاریجانی به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شده است. بگفتۀ نمایندگان، بر خلاف انتظار مجلس، دولت امسال با حضور وزرا در مجلس برای ارائۀ گزارش مخالفت کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی که به پرسش یکی از نمایندگان در این زمینه پاسخ می‌داد، گفت «هیئت رئیسه تقاضای اینکه دولت باید مطابق آئین‌نامه گزارش ارائه کند» را داده، «اما از نظر آنها این موضوع ایراد و اشکال دارد». علی‌اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسۀ مجلس نیز دو پیش از آن مادۀ ٢٣۵ آئین نامۀ داخلی مجلس را یادآوری کرده بود که بر اساس آن «رئیس جمهوری و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رای اعتماد وزرا، [...] گزارش عملکرد سال گذشته و برنامۀ سال آینده خود [...] را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند».

هر چند رئیس مجلس در اظهارات خود روشن نکرده است که «ایراد و اشکال» یاد شده از نظر حسن روحانی چیست، اما می‌توان پنداشت که وی بر پایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تفکیک دو قوۀ مقننه و مجریه را برقرار ساخته و به ارائۀ گزارش سالانه از سوی دولت به مجلس اشاره‌ای نکرده است، این خواست مجلس را دارای «ایراد و اشکال» می‌داند.

مجلس بر پایۀ قانون اساسی می‌تواند از رئیس جمهوری و وزرا «در بارۀ یکی از وظایف» آنها پرسش کند. رئیس جمهوری با رای حداقل یک سوم و وزرا با رای حداقل یک چهارم کل نمایندگان، می‌توانند مورد استیضاح قرار گیرند، اما هیچیک از این دو روند ارائۀ گزارش سالانه از سوی دولت به مجلس را الزام آور نکرده است.

مادۀ ٢٣۵ آئین نامۀ داخلی مجلس، چنانکه در عنوان آن آمده، آئین کارکرد درونی مجلس است و برای نهادهای بیرون از مجلس تعیین تکلیف نمی‌کند و بر آنها جاری نیست.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسۀ مجلس روز ٢٧ خرداد گفته بود رئیس جمهوری و وزرا در مرداد ماه گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌های سال آینده خود را به مجلس ارائه خواهند کرد. بگفتۀ او «این تصمیم هیئت رئیسۀ مجلس» برای «فعال شدن» مادۀ ٢٣۵ آئین نامۀ داخلی مجلس اتخاذ شده بود.

این چنین، به نظر می‌رسد که ادوار مختلف مجلس در گذشته چنین درخواستی از دولت‌ها نکرده در این زمینه پیشینه و رویه‌ای بر قرار نشده است. اگر دولت‌هائی نیز در این باره گزارش‌هائی ارائه کرده باشند، رویه‌‌ها بر اساس شرایط و مناسبات مورد «ایراد و اشکال» قرار می‌گیرند و تحول می‌یابند.

 

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.