متخصصان بیهوشی در ایران: اگر تعرفه تبعیض‌آمیز لغو نشود 'ممکن است برخی بیماران را بیهوش نکنیم'
دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران می‌گوید اگر دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت، متخصصان بیهوشی را قانع نکند، ممکن است این متخصصان برخی بیماران را بیهوش نکنند.
متخصصان بیهوشی در ایران چندین ماه است که به طرح کاهش ۲۵ درصدی تعرفه‌های بیهوشی در سال ۹۶ معترضند و پس از شکایت‌ به نهادهای مختلف - وزارت‌های بهداشت و رفاه، کمیسیون‌های مختلف مجلس و نهاد ریاست جمهوری- اکنون به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.
هیات دولت کمبود منابع مالی در طرح تحول سلامت را علت کاهش تعرفه بیهوشی اعلام کرده در حالی که تعرفه‌های سایر رشته‌ها و حرفه‌های پزشکی افزایش یافته است.
دکتر اتابک نجفی دبیر انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران و مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کاهش تعرفه‌های بیهوشی را "تبعیض و بی‌عدالتی" خوانده و گفته است اگر "قرار است در هزینه‌های طرح تحول سلامت صرفه‌جویی شود، باید این کاهش برای همه رشته‌ها و حرفه‌ها اتفاق بیفتد."
او همچنین گفت طرح تحول سلامت در واقع طرح تحول جراحان بوده چون باعث افزایش درآمد جراحان شده است.
متخصصان بیهوشی با راه‌‌اندازی پویش "نه به کاهش تبعیض‌آمیز تعرفه‌های بیهوشی"، چهارشنبه پیش در بیش از ده شهر ایران گرد هم آمدند و به کاهش تعرفه‌های بیهوشی اعتراض کردند و قصد دارند تا رسیدن به نتیجه، به اعتراض "مدنی" خود ادامه دهند.
متخصصان بیهوشی معتقدند تعیین تعرفه‌های بیهوشی "بدون کار کارشناسی" و بدون نظرخواهی از متخصصان انجام شده و فقط به نظر بیمه‌ها اکتفا شده است.
آنها همچنین می‌گویند متخصصان بیهوشی چون امکان گرفتن "زیرمیزی" ندارند برایش "تصمیم دلبخواهی" گرفته می‌شود و در این تصمیم "حب و بغض‌های شخصی بعضی از مدیران" و "برخی افراد خودسر در بدنه وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه" نقش داشته است.

بیهوشی

دکتر حمیدرضا ربانیان عضو کمیته صنفی انجمن بیهوشی ایران به خبرگزاری مهر گفته است: "وزارت بهداشت به علت کسر بودجه شدید ناشی از سوء مدیریت خود طی تصمیمی غیر کارشناسی، نسنجیده و بلکه مغرضانه، تصمیم گرفته ضمن افزایش حق‌الزحمه همه رشته‌‌های تخصصی، کسر بودجه خویش را از طریق کاهش غیرموجه حق‌الزحمه قانونی متخصصان بیهوشی به میزان ٢٥ درصد و به میزان بسیار کمتری از دو سه رشته تخصصی دیگر جبران کند. درحالی که این متخصصان، منبع درآمد دیگری مانند مطب ندارند و هیچگاه از بیماران وجه غیرقانونی بابت درمان مطالبه نمی‌کنند و همواره پاک‌ترین درآمد را دارند."
دکتر ربانیان همچنین می‌گوید: "وزارت بهداشت با دستکاری کتاب تعرفه بین‌المللی کالیفرنیا به بهانه بومی‌سازی از تعرفه قانونی متخصصان بیهوشی کاسته و به تعرفه رشته‌های تخصصی صاحب نفوذ افزوده است."
متخصصان بیهوشی گفته‌اند تا لغو این تصمیم به اعتراض خود ادامه می‌هند و حتی اگر لازم باشد مثل جراحان که برخی بیماران را جراحی نمی‌کنند آنها هم برخی بیماران را بیهوش نخواهند کرد.
این متخصصان تنها راه حل را رفع تبعیض بین رشته‌های مختلف تخصصی را تعیین تعرفه بر اساس نسخه اصلی کتاب کالیفرنیا می‌دانند.
وزارت بهداشت ایران از سال ۱۳۹۴، کتاب قدیمی تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی کالیفرنیا را که تعرفه‌ها بر اساس آن تعیین می‌شد کنار گذاشت.
استدلال وزارت بهداشت این بود که شیوه تعرفه‌گذاری این کتاب منسوخ شده، و برای "متوقف کردن دریافت‌های غیر رسمی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن قداست جامعه پزشکی" و "نامتناسب بودن وزن خدمات" این کتاب را کنار گذاشته است.
در آن زمان وزارت بهداشت کتاب ارزش گذاری خدمات نسبی را جایگزین کتاب کالیفرنیا کرد تا "بر خلاف گذشته که تعرفه‌های پزشکی مطابق با نرخ تورم افزایش می‌یافت، نسبت ارزش خدمات پزشکی را تغییر دهد."

 

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.