نوروز نویدبخش همبستگی ملی است
تهران- ایرنا- نوروز به مثابه جشنی ملی و کهن مورد پذیرش همه اقلیت ها و قومیت های ایرانی است. از این رو توانسته نظم فرهنگی و انسجام اجتماعی را در جهت همدلی و نزدیکی اقوام ایرانی و تقویت همبستگی ملی ایجاد کند.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در آستانه تحویل سال نو، جنب و جوشی زائد الوصف در اجتماع شکل گرفته است. مردم با شور و هیاهوی خاصی خود را برای نوروز آماده می کنند، بوی عید، کوچه و بازار را فرا گرفته و نوید روزتازه و نوشدن را می دهد.
نوروز همزمان با رویش و سرسبزی در طبیعت بی جان، جان آدمی را جلایی تازه می بخشد. نوروز خرمی و سرسبزی، تازگی و طراوت را در طبیعت به همراه می آورد و ما نیز پا به پای این تحول، متحول شویم و روح و جان خود را از آلودگی ها می پالاییم تا با پاک کردن زنگارها آینه جانمان را جلا دهیم.

** نوروز نوید بخش امید
بی شک مانایی هر فرهنگ و تمدنی به تقویت یا تضعیف عناصر فرهنگی آن بستگی دارد. نوروز به مثابه آیینی مانا در طول تاریخ به علت داشتن بنیادی پایدار و اساسی ماندگار توانسته دوام آورد. دلیل چنین مساله ای را می توان در پیام نوروز و معناهای آن دانست.
آئین باستانی نوروز از دیرباز نو شدن را به همراه آورده و گذر از کهنگی و غم را نوید می بخشد. به عبارتی دیگر این آیین در دل خود طراوت و امید را به همراه می آورد. در واقع امید در تحول و پویایی است که شکل می گیرد و این حرکت و پویایی ما را به سمت پیشرفت هدایت می کند و پیشرفت نیز به افزایش امید می انجامد.

** نوروز نماد همبستگی ملی
یکی از اصلی‌ترین رازهای پیوند و پایداری مردم ایران در پهنه تاریخ همگرایی، هم نشینی و همسویی دلنشینی است که در این آیین نوروز مستتر است. براین اساس از مهمترین شاخصه های نوروز ایجاد وفاق و همبستگی در سطوح مختلف از خانواده، روستا، محله، شهر و کشور تا حوزه های جغرافیایی فراتر از آن است. نوروز در تار و پود معنایی خود رویکردی همگرایانه دارد و مهرآفرین و آشتی ساز است.
این آیین کهن، در طول تاریخ همیشه به عنوان جشنی متحد کننده و بدون وابستگی‌های نژادی، زبانی و دینی مطرح بوده و تمام مردمی که به صورت وابسته به جهان فرهنگی ایرانی بوده‌اند را در بر گرفته است.
دید و بازدیدهای نوروزی دلهای مردم را به هم نزدیک ساخته و کدورت ها را می شوید و با ایجاد همدلی، وحدت ملی را تقویت کرده و افزایش غرور ملی را به همراه می آورد. به عبارتی دیگر این جشنی ملی و آیینی کهن همراه با نمادهای فرهنگی و انسانی است که مورد پذیرش همه اقلیت ها و قومیت های ایرانی است. بر این اساس توانسته نظم فرهنگی و انسجام اجتماعی را در جهت همدلی و نزدیکی اقوام ایرانی و تقویت همبستگی ملی ایجاد کند.

** نوروز و دیپلماسی فرهنگی
نوروز تنها مختص ایران نیست بلکه مرزهایی جغرافیایی را در نوردیده و منجر به همگرایی ملتها شده است. در واقع فرهنگ به عنوان یک ابزار تاثیرگذار و قدرتمند بر مناسبات سیاسی، خود به یک دیپلماسی بدل شده است.
به عبارتی دیپلماسی فرهنگی فرایند موثری است که در آن فرهنگ یک ملت به جهان بیرون عرضه می شود و ویژگی های منحصر به فرد فرهنگی ملتها در سطوح مختلف ترویج می یابند.
نوروز تجلی بخش یگانگی، هم اندیشی ایرانیان داخل و بیرون از مرزها است. این آیین باستانی زمینه مهمی در راستای گسترش دیپلماسی فرهنگی است. بر این اساس می توان از آن به مثابه زمینه ای تاثیرگذار برای برقراری گفتمان بین فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی در راستای همگرایی های منطقه ای و بین المللی استفاده کرد. به عبارتی دیگر نوروز آیینی است که روابطی بهتر و گسترده‌تر میان همسایگان حوزه نوروز را به همراه می آورد و در کنار ایجاد دوستی، همزیستی مسالمت‌‌آمیزی را نیز مهیا می سازد.

 

 

 

 

ایرنا

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.