افزایش 297 درصدی ورودی آب به سدها در سال آبی کنونی
ورودی آب به سد‌های کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون به 64.08 میلیارد مترمکعب رسیده که این رقم نسبت به ورودی 16.15 میلیارد مترمکعب در مدت مشابه سال گذشته 297 درصد افزایش یافته است.

به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت نیرو، میزان بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 319.3 میلیمتر رسیده است.
روند افزایشی بارندگی‌ها موجب شده است کشور ما پربارش‌ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را تجربه کند و حجم بارندگی همه استان‌های کشور از مدت میانگین 50 سال اخیر کشور فراتر برود.
سد‌های کشور نیز تحت تاثیر بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری وضعیت بسیار مناسبی را تجربه می‌کنند.
میزان ذخیره آب سد‌های کشور با رشد 60 درصدی نسبت به پارسال به 74.39 میلیارد مترمکعب رسیده و 79 درصد از ظرفیت مخزن سد‌های کشور نیز پر شده است.
میزان خروجی سد‌ها نیز با افزایش 202 درصدی به 44.31 میلیارد مترمکعب رسیده است که همین امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می‌دهد.
بارش‌های مناسب سال آبی جاری باعث شده است از میان 178 سد مهم کشور حدود 83 سد بزرگ که 59 درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور را دربرمی گیرد، 90 تا 100 درصد پر شود.
اکنون 92 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز خلیج فارس، 78 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه، 70 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز هامون، 61 درصد مخازن سدهای حوضه‌های آبریز دریای خزر و مرکزی و 56 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز سرخس پر است.
سدهای استان خوزستان نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد؛ به طوری که ورودی به سدهای استان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به حدود 37.5 میلیارد مترمکعب رسیده است. این رقم سال گذشته در چنین زمانی هفت میلیارد مترمکعب بود.
94 درصد مخازن سدهای خوزستان پر شده و آب موجود در مخزن سدهای استان با افزایش 74 درصدی نسبت به پارسال به بیش از 23 میلیارد مترمکعب رسیده است.

 

 

 

 

ایرنا

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.