رئیس قوۀ قضائیۀ ایران دستور داده جمعیت زندان‌های کشور کاهش یابد
به گفتۀ علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان های ایران، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم رئیسی، دستور داده که جمعیت زندان های کشور اعم از زندانیان جرایم عمد و غیر عمد کاهش یابد.

رئیس سازمان زندان های کشور سپس گفته است که برای این منظور در مورد متهمانی که وارد زندان می شوند پیش بینی هایی صورت گرفته به طوری که "بازداشت ها به حداقل برسد" و یا با تسریع روند رسیدگی به پرونده ها "متهمان بلاتکلیف نمانند و سریعتر محیط بازداشتگاه را ترک کنند."

علی اصغر جهانگیر سپس افزوده است که برای کاهش جمعیت زندان ها قوۀ قضائیه طرحی را در دست بررسی دارد. جهانگیر افزوده است : به موجب این طرح "افرادی که مشمول جرایم غیرعمد می شوند یا برای آنان قرارهای تأمینی از نوع وثیقه یا کفالت صادر می شود ولی عاجز از پرداخت هستند" و به دلیل این ناتوانی زندانی می گردند، "وارد بازداشتگاه ها و زندان نشوند."

رئیس سازمان زندان های کشور در جای دیگری از سخنانش تصریح کرده که به دلیل نبود بودجۀ کافی انتقال زندان ها از شهرها به خارج از شهرها تحقق پیداد نکرده و نظام "بعضاً با زندان هایی روبرو" است "که از امکانات مناسب و لازم برای نگهداری زندانیان برخوردار نیستند."

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.