فرهنگ - هنر

فرهنگ - هنر
Farhang o Honar-Blog

سیستم عددی هوشمندانه‌ای که قرن‌ها در اروپا استفاده شد و سپس به کلی فراموش شد

چاپ ایمیل

'خورشید' مجیدی در میان ۱۵ نامزد اولیه اسکار برای بهترین فیلم بلند بین‌المللی

چاپ ایمیل

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.