فرهنگ - هنر

فرهنگ - هنر
Farhang o Honar-Blog
روایت محمد علی سپانلواز چگونگی تشکیل کانون نویسندگان ایران
با حضور: به آذین، آل احمد، شاملو، براهنی، ساعدی، عباس پهلوان و...
خاطراتی از فصل اول کانون نویسندگان ایران ۱۳۴۹-۱۳۴۶
Kanoon Newissandegan Iran2
 
 

چاپ ایمیل

کتابگزاری: «جز پشت میله های قفس» (درباره کتاب «اولین تپش های عاشقانه قلبم»، نامه های فروغ فرخزاد به همسرش پرویز شاپور)
 الاهه بقراط
Elahe-Boghrat2
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.