فرهنگ - هنر

فرهنگ - هنر
Farhang o Honar-Blog
اعتراض عتیق رحیمی به ترجمه‌ رمان‌های فارسی‌اش در ایران: "‌كاملاً بهت‌زده شده‌ام"
atiq rahimig
 

چاپ ایمیل

ناشر اصلی آثار فارسی‌زبان‌ عتیق رحیمی ترجمه‌های غبرایی را محکوم کرد: "اصل این کتاب‌ها را رایگان در اینترنت منتشر می‌کنم"
116
 

چاپ ایمیل

روایت محمد علی سپانلواز چگونگی تشکیل کانون نویسندگان ایران
با حضور: به آذین، آل احمد، شاملو، براهنی، ساعدی، عباس پهلوان و...
خاطراتی از فصل اول کانون نویسندگان ایران ۱۳۴۹-۱۳۴۶
Kanoon Newissandegan Iran2
 
 

چاپ ایمیل

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.