51
سانسور فیلم پرسپولیس در دانشگاه "ابنت عزت بایسال"
بر اساس گزارش خبرنگار البرزنیوز به نقل از سایت ترکی زبان سُل، در دانشگاه "ابانت عزت بایسال" مسئولین بخش فعالیت سینمایی و اتاق فکر گفته اند که « در دانشکده فیلم پرسپولیس نمایش داده نخواهد شد.
رئیس دانشگاه مساله حق تالیف (کپی رایت) و "بحران زا بودن" این فیلم را از نظر دیپلماتیک علت عدم نمایش بیان کرده است.
بخش فعالیت سینمایی و اتاق فکر دانشگاه که ده سال سابقه فعالیت دارد ، این هفته وعده نشان دادن فیلم پرسپولیس را داده بود. در پیان آین آگهی مدیر دانشگاه نوشته بود « فیلم و آفیش آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت»
هنگامی که دانشجویان برای گرفتن جواب روشن به مدیر دانشگاه آقای "کنعان گوموشتکین" مراجعه کرده بودند وی گفته بود برای نشان دادن این فیلم قبل از هر چیز برای من حق تالیف (کپی رایت) مهم است و من این فیلم رادیده و تحلیل کرده ام ، شما باید یک مدرک رسمی حق تالیف بیاورید.
در پاسخ دانشجویان گفته اند که ما ده سال است فیلم نشان می دهیم و هیچکدام از مدیران سابق از ما حق تالیف و یا حق امتیاز نخواسته اند. یکی از فعالیتهای ما نمایش فیلم در دانشکده است و اگر شما مشکلاتی از این قبیل در برابر ما بگذارید ، همکاری با شما غیر ممکن خواهد شد.
البته این مطالب تا حدی سرپوشیده از طرف دانشجویان بیان شده است.

فیلم بحران دیپلوماتیک خواهد آفرید !
آقای گوموشتکین بعد از آن گفت مشکل دیگری هم وجود دارد! شما روی آفیش « از دید و زبان یک بچه گام به گام رفتن ایران را بسوی سقوط و تاریکی» را مطرح کرده اید. این جمله برای ما که همسایه ایران هستیم و با آنها روابط دیپلماتیک داریم مشکل آفرین است.
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.