Ali Gooshe
 
بیائید  بیائید
علی گوشه
 
بیائید بیائید
بیائید بیائید
از این سو و از آن سو
از اینجا و از آنجا
بیائید بیائید
ز هر گوشه ایران
ز پیران و جوانان
بیائید بیائید
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران
 
بنام دین اسلام
کنند در کنج زندان
زنان را هتک عصمت این رذیلان
بیائید بیائید
اگر هست شما را هنوز همت و ایمان
به فرهنگ و نیاکان
به پندار به گفتار به نیکی
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران
 
 
بیائید بیائید
تو دانشجوی پرشور
تو زحمتکش رنجور
بیائید بیائید
ز صوفی و مسیحی
ز درویش و یهودی
ز بی دین و مسلمان
ز هر فرقه و ایمان
بیائید بیائید
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران
 
علی گوشه، اکتبر 2013
 
شعر، موزیک و اجرا از دکتر علی گوشه
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.