جهان سیاسی - اقتصادی

جهان - سیاسی - اقتصادی

دومین دور رای گیری برای گزینش اعضای انجمن‌های شهر و روستا در فرانسه با بکار بستن تمهیدات پیشگیرانۀ شدید بهداشتی آغاز شد

چاپ ایمیل

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.