مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا آغاز شد
بریتانیا و اتحادیۀ اروپا از امروز دوشنبه نوزدهم ژوئن رسماً مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا آغاز کردند که قرار است به مدت دو سال به درازا بکشد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که آغاز مذاکرات همزمان است با تضعیف حکومت انگلستان پس از انتخابات پیش از موعد قانونگزاری در این کشور که همچنان مانع از شکلگیری کابینۀ جدید دولت بوده است.

مسئول مذاکره با لندن از سوی اتحادیۀ اروپا سیاستمدار فرانسوی "میشل بارنیه" است و دولت لندن را در این گفتگوها دیوید دیویس نمایندگی می کند که رسماً به عنوان "وزیر برگسیت" برگزیده شده است. در آغاز گفتگوها که در ساختمان کمیسیون اروپا در بروکسل صورت گرفت، میشل بارنیه گفت که هدف در حال حاضر کنار زدن ابهامات به وجود آمده پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا است. او همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای امروز به تعیین اولویت ها و جدول زمانی در مذاکرات دو طرف منجر شود.

دیوید دیوس نیز ابراز اطمینان کرد که گفتگوهای دوجانبه به تحکیم همکاری های انگلستان و اروپا منجر شود. میشل بارنیه گفته است که مذاکرات برگسیت در اکتبر سال ٢٠١٨ خاتمه خواهند یافت به طوری که مجالس اروپا و بریتانیا بتوانند توافق حاصله میان دو طرف را در مارس ٢٠١۹ به تصویب برسانند.

وزیر امور خارجۀ انگلستان، بوریس جانسون، که در نشست مشترک وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا در بروکسل شرکت کرد، ابراز امیدواری نمود که مذاکرات برگسیت به تحکیم مناسبات بریتانیا و اروپا بیانجامد. با این حال، غالب کارشناسان مذاکرات جاری را که باید به چهل سال عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا خاتمه دهد، پیچیده می دانند. سه موضوع اصلی این مذاکرات عبارتند از : سرنوشت شهروندان اروپایی در انگلستان و شهروندان انگلیسی در اتحادیۀ اروپا؛ آیندۀ مرزهای ایرلند و تسویه حساب تعهدات مالی انگلستان در قبال اتحادیۀ اروپا که ١٠٠ میلیارد یورو برآورد می شود.

دولت لندن مایل بود که از آغاز دربارۀ مناسبات آینده اش با اتحادیۀ اروپا به ویژه در زمینۀ تجاری گفتگو کند، هر چند مقامات انگلستان نهایتاً پذیرفتند که از دستور کار اتحادیۀ اروپا پیروی کنند. کشورهای اروپایی گفتگو دربارۀ مناسبات آیندۀ تجاری با بریتانیا را به پیشرفت مذاکرات دربارۀ سه اولویت خود موکول کرده اند.   

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.