ترمیم کابینۀ دولت فرانسه پس از انتخابات پارلمانی آغاز شد
کریستف کاستنر، سخنگوی دولت فرانسه، اعلام کرد که در پایان انتخابات مجلس ملی این کشور، نخست وزیر فرانسه "ادوار فیلیپ" به منظور "ترمیم فنی" هیئت وزیران استعفاء خود را تسلیم رئیس جمهوری می کند. حزب رئیس جمهوری فرانسه، "جمهوری در حرکت"، در پایان دومین دور انتخابات قانونگزاری این کشور اکثریت مطلق کرسی های مجلس ملی فرانسه را از آن خود کرد.

به این ترتیب، نخست وزیر فرانسه به منظور ترمیم کابینه بر اساس نتایج به دست آمده در انتخابات قانونگزاری، امروز دوشنبه نوزدهم ژوئن استعفاء خود را به رسم جمهوری پنجم و به منظور تشکیل کابینۀ جدید تسلیم رئیس جمهوری می کند.

سخنگوی دولت فرانسه تصریح کرده است که در روزهای آیندۀ کابینۀ جدید به ریاست "ادوار فیلیپ" تشکیل خواهد شد. او همچنین گفته است که در ترمیم کابینه تغییری مهمی در ترکیب آن روی نخواهد داد و "ادوار فیلیپ" از نو به عنوان نخست وزیر هدایت دولت را در دست خواهد گرفت.

در دومین دور انتخابات مجلس ملی فرانسه حزب رئیس جمهوری، "حزب جمهوری در حرکت"، با کسب ٣٠٨ کرسی (۴٣٫٦ درصد آرای ریخته شده در صندوق ها) اکثریت مطلق را در مجلس ملی فرانسه به دست آورد. متحد رئیس جمهوری، "حزب دموکرات" (موسوم به "مودم") توانست ۴٢ کرسی مجلس را به دست آورد.

حزب جمهوری خواهان که مهمترین گرایش راست فرانسه به شمار می رود در این انتخابات ١١٣ کرسی به دست آورد که با احتساب ٢۴ کرسی دیگر گرایش ها و احزاب راست فرانسه توانست موقعیت یک اقلیت قدرتمند را در مجلس آینده کسب کند.

حزب سوسیالیست فرانسه که در مجلس پیشین اکثریت کرسی ها (٢٨۴ نماینده) را داشت، در انتخابات جدید تنها توانست ٢۹ کرسی به دست آورد و حزب رادیکال چپ نیز ٣ کرسی را از آن خود کرد. حزب چپ رادیکال ِ"فرانسۀ نافرمان" به رهبری "ژان-لوک ملانشون" ١٧ نماینده و حزب کمونیست فرانسه ١٠ نماینده در مجلس جدید دارند. و بالاخره حزب راست افراطی "جبهۀ ملی" توانست ٨ نماینده از جمله رهبر این حزب، مارین لوپن، را راهی مجلس فرانسه کند. در انتخابات قانونگزاری فرانسه ۵٦٫٣٧ درصد واجدان شرایط رأی دهی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.