چالش‌های اصلی بر سر راه محمد بن سلمان: روحانیون وهابی و بمب ساعتی جوانان درعربستان
لیبراسیون می نویسد دو چالش مهم و عمده بر سر راه محمد بن سلمان وجود دارد. نخست: برای تغییر و مدرن کردن اقتصاد عربستان، ضرورت تغییرات اجتماعی در این کشور غیر قابل اجتناب است، این درحالی است که محمد بن سلمان در این راه در برابر خود گروه بسیار محافظه کار، پرقدرت و با نفوذ روحانیون وهابی را دارد که با هرگونه تلاش برای نوگرایی اجتماعی مخالفت کرده و در برابر آن جبهه گیری کرده اند. این روزنامه می نویسد بدون تردید، این گروه در باره انتصاب محمد بن سلمان به مقام ولیعهدی در نیمه شب سه شنبه، ابراز خوشحالی نکرده است.

لیبراسیون به سراع بنیاد "میسک" در عربستان رفته، بنیادی که توسط محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۱ بنیان گذاری شده و هدف آن توسعه اطلاعات به منظور ایجاد زمینه های توسعه نقش قشر جوان در عربستان آینده است.

لیبراسیون می نویسد که این بنیاد از دو سال پیش از کمک های بسیار گسترده ریاض برخورد شده است و بنیانگذار آن، یعنی محمد بن سلمان قصد دارد که این بنیاد وسیله ای برای تحقق پروژه بزرگ خود به نام "چشم‌انداز عربستان سعودی در افق سال ۲۰۳۰" باشد. این طرح به هدف کاهش وابستگی عربستان به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های دیگر اقتصادی در این کشور تهیه شده است. این طرح که در برگیرنده رفوم های ساختاری در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در عربستان است، بهبود وضعیت جوانان در این کشور را که هم اکنون اکثریت نزدیک به دو سوم جمعیت عربستان را در بر میگرد، اولویت می دهد( بیش از ۶۲ درصد جمعیت کنونی عربستان زیر ۳۰ سال هستند.)

در واقع عربستان سعودی در سال های اخیر از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با مشکلات عمده ای روبرو شده است که دوام و بقاء ساختار سیاسی این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. بیکاری جوانان که به بیش از ۳۰ در صد جمعیت فعال می رسد، و در همان حال، سیطره قوانین خشک مذهبی ناشی از وهابیت، قشر وسیعی از جوانان این کشور را دچار مشکلات روان پریشی و اعتیاد کرده است. در همین حال، برخی از جوانان این کشور به سوی افراط‌گرایی اسلامی رفته و برخی دیگر رویکردی انقلابی را برای احقاق حقوق خود برگزیده اند. خالد یک جوان۲۴ ساله عربستانی که فارغ التحصیل دانشگاه ملک سعود در ریاض است و همانند بسیاری از هم دوره ای های خود بیش از یکسال است که بیکار است به لیبراسیون گفته که به محض شروع جنبش اعتراضی در شبکه های اجتماعی در هنگام انقلاب بهار عربی در سال ۲۰١١، حکومت برای جلوگیری از نارضایتی های فزاینده، بیش از ١۰۰ هزار شغل دولتی ایجاد کرد، ولی حالا که نوبت ما فرا رسیده است، کمک ها را قطع کرده است.

لیبراسیون می نویسد که حکومت سعودی از ترس گسترش جنبش انقلابی در این کشور و برای حفظ صلح اجتماعی بیش از ١۳۰ میلیارد دلار دیگر هزینه کرده است.
در حال حاضربیش از ۷۰ درصد مشاغل در این کشور مشاغل دولتی است، نرخ بیکاری بیش از ١۲ در صد و نرخ بیکاری جوانان بیش از ۳۰ درصد است. سقوط قیمت نفت که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای عربستان را تشکیل می دهد، اقتصاد کشور را در شرایط نامطوبی قرار داده است. درآمدها کاهش یافته و حکومت دیگر نمی تواند دست گشادی های گذشته را داشته باشد.

لیبراسیون به تلاش های کنونی حکومت عربستان برای ایجاد سرگرمی برای جوانان این کشور اشاره می کند و می نویسد این اقدامات نمی تواند اثرات چندانی برای جلوگیری از انفجار بمب اجتماعی جوان این کشور داشته باشد. لیبراسیون می نویسد جلوگیری از وقوع این انفجار، بزرگ ترین چالشی است که در برابر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان قرار گرفته است.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.