پارلمان بریتانیا هدف 'حمله سایبری قرار گرفت'
گزارش شده که شب گذشته به نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره هک شدن سیستم کامپیوتری پارلمان خبر داده شد.
نمایندگان بعدا درباره مشکلات دسترسی به ایمیل هایشان از خارج ساختمان وست مینیسترخبر دادند.
یکی از سخنگویان پارلمان گفته که عدم دسترسی به ایمیل‌ها تنها درنتیجه حمله سایبری نبوده بلکه بخشی از آن به خاطر اقداماتی است که برای رفع این مشکل صورت گرفته است.
او همچنین افزود: "تحقیقات دراین باره ادامه دارد و قرار است اقدامات بیشتری با همکاری مرکزملی امنیت سایبری برای ایمن کردن شبکه کامپیوتری انجام شود."
شماری از نمایندگان پارلمان در گفتگویی با بی بی سی تایید کردند که از خارج پارلمان امکان دسترسی به ایمیل‌های پارلمانی خود را ندارند.
این سخنگوی پارلمان گفته "ما سیستم هایی برای حفاظت از اکانت اعضا و کارکنان پارلمان داریم و اقدامات ضروری برای محافظت از سیستم هایمان انجام می دهیم."
به گفته این سخنگو"پارلمان برای حفاظت از شبکه، امکان دسترسی از راه دور به سیستم کامپیوتری را غیرفعال کرده است."
این حمله سایبری در توییت لرد کریس برنارد از اعضای لیبرال دموکرات مجلس اعیان علنی شد.
او دراین توییت ازفالورهایش خواست تا هر گونه پیام ضروری را به موبایلش بفرستند.
این حادثه در حالی اتفاق افتاده که بیشتر از یک ماه پیش۹۷ درصد از مراکز خدمات درمانی بریتانیا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

 

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.