تظاهرات "جلیقه زردها"ی فرانسه به خشونتی نادر در شانزه لیزه پاریس انجامید
ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه، از "درجۀ خشونت نادر" تظاهرات ناراضیان فرانسه معروف به "جلیقه زردها" ابراز حیرت و شگفتی کرد. در درگیری های میان پلیس و تعدادی از تظاهرات کنندگان در خیابان شانزه لیزه پاریس دست کم ۱۰۷ نفر دستگیر شدند.

خود نخست وزیر فرانسه شمار دستگیرشدگان را شگفت آور و گویای خشونت گروه هایی از تظاهرکنندگان در درگیری با پاریس دانست. نمایندگان پلیس نیز این خشونت ها را بسیار بی سابقه خوانده اند.

در تظاهرات مشابه شنبۀ گذشتۀ "جلیقه زردها" ١۰٣ تن از تظاهرکنندگانی دستگیر شدند که به تخریب مغازه های لوکس در خیابان شانزه لیزه مبادرت کرده بودند.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه در تظاهرات امروز "جلیقه زردها" روی هم ٣۶ هزار نفر در سرتاسر کشور و ۵۵۰۰ نفر در شهر پاریس شرکت کردند. در تظاهرات "جلیقه ها زردها" در هفدهم نوامبر گذشته دست کم ٢۸۰ هزار نفر در سرتاسر فرانسه شرکت جسته بودند.

نخست وزیر فرانسه گفته است که دولت این کشور مصمم است از آزادی بیان تحت هر شرایطی صیانت به عمل آورد، اما، در مقابل خشونت و تخریب کمترین اغماضی از خود نشان نخواهد داد.

بیشترین درگیری های امروز میان پلیس و حدود ۱۵۰ تن از "جلیقه زردها" در اطراف "طاق پیروزی" و "بنای یادبود سرباز گمنام" در انتهای خیابان شانزه لیزه روی داد. در شهر نانت نیز دهها نفر از تظاهرکنندگان موفق شدن فرودگاه این شهر و باند آن را برای ساعاتی به اشغال خود درآورند.

جنبشی که تحت عنوان "جلیقه زردها" از چندی پیش در فرانسه آغاز شده، اعتراضی است عمومی به افزایش مالیات ها و عوارض، از جمله مالیات سوخت، و فقری که بیش از پیش دامنگیر طبقات و گروه های مختلف اجتماعی می شود. به گفتۀ منتقدان، رئیس جمهوری فرانسه، امانوئل ماکرون، پس از روی کار آمدن مالیات بر درآمد ثروتمندان این کشور را لغو کرده و در عین حال انواع مالیات های طبقۀ متوسط و به ویژه طبقات فرودست جامعه را دائماً افزایش داده است. به گفتۀ منتقدان این رویکرد منشاء اعتراض های جاری است.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.