پلیس فیلیپین هویت عامل حمله به کازینو را شناسایی کرد
پلیس فیلیپین می‌گوید هویت مردی را که دو روز پیش در کازینویی ۳۶ نفر را به ضرب گلوله کشت شناسایی کرده است.
به گفته پلیس، ضارب مردی فیلیپینی به نام خسیه خاویر کارلوس بوده و تروریست نبوده است.
اسکار آلابایالده رییس پلیس مانیل، پایتخت فیلیپین، به خبرنگاران گفت که خانواده درجه اول ضارب، پلیس را از قماربازی شدید و بدهی سنگین او مطلع کرده است.
پلیس مانیل بر این باور است که ضارب تنها عمل کرده و همدست نداشته است.
خسیه خاویر روز جمعه وارد کازینویی در مانیل شد و شروع به تیراندازی کرد و بعد هم یکی از اتاق‌های قمار را به آتش کشید. او کوله پشتی خود رابا ژتون های قمار به ارزش ۲ /۳ میلیون دلار پر کرده بود.
جسد او چند ساعت بعد پیدا شد و پلیس به این نتیجه رسیده که او خودسوزی کرده است.
رونالد دلا روسا رییس پلیس فیلیپین جمعه گفته بود: "او روی تخت دراز کشیده، خودش را با یک پتوی کلفت پوشانده، ظاهرا روی پتو بنزین ریخته و خودش را سوزانده."
پیش از این گفته شده بود که او بنزین را روی کفپوش و اثاثیه ریخته و بعد آن را آتش زده است.
با این که آتش‌سوزی کازینو وسیع نیود اما دود غلیظی که ایجاد کرد باعث مرگ چند نفر شد.

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.