آمریکا اردوگاه های کار اجباری در چین را محکوم می کند
نام چین، از امروز چهار شنبه ۲۸ ژوئن در فهرست سیاه قاچاق انسان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا امسال چین را به فهرست ۲۳ کشور ضایع کننده حقوق انسان تحت عنوان بدترین کشورهای قاچاق انسان افزود.
دراولین گزارش وزارت خارجه آمریکا دردولت ترامپ که پیرامون قاچاق انسان در جهان انتشار یافته علاوه برچین ۲۲ کشور دیگر نیزمانند کره شمالی و سوریه نام برده شده اند.
درگزارش وزارت اموخارجه ی آمریکا بشدت از"اقدامات ناکافی" دولت پکن درزمینه مقابله با کاراجباری و کمبود تمهیدات اتخاذ شده درمورد مبارزه با قاچاق انسان انتقاد شده است.
درگزارش به وادارشدن مسلمانان "اویغور" به کاراجباری به نفع برخی ازمقامات مسئول چینی اشاره می کند.
در ماه های اخیربرخی منابع خبری پیش بینی کرده بودند که امسال نام چین درفهرست جهانی بدترین کشورها ازنظرکاراجباری قرارخواهد گرفت.
بنابرگزارش های مطبوعات درچین سال هاست که نظام اردوگاه های کار اجباری وجود دارد که همچنان به کارخود ادامه می دهند.
این اردوگاه ها به صورت نیمه علنی دردهه ۱۹۵۰ میلادی دراوج قدرت "مائو تسه تونگ" به وجود آمد.
دریکی گزارش های وزارت امورخارجه آمریکا درسال های اخیر ازوجود ۳۴۰ اردوگاه کاراجباری فعال درچین یاد شده بود.

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.