شکایت از مجری رادیویی که قتل عام سندی هوک را جعلی می خواند
والدین دو نفر از کودکانی که در سال ۲۰۱۲ در تیراندازی در دبستانی در آمریکا کشته شدند یک راستگرای مروج تئوری های توطئه به نام الکس جونز را به اتهام افترا به دادگاه می کشانند.

آقای جونز همواره در برنامه رادیویی خود و وبسایت "اینفووارز" ادعا کرده است که حمله به دبستان سندی هوک در ایالت کانتیکات "کاملا جعلی" و یک "داستان ساختگی بزرگ" است.

در آن حمله ۲۰ کودک که همگی زیر ۷ ساله بودند و شش بزرگسال کشته شدند.

آقای جونز تلویحا والدین این کودکان را بازیگرانی دانسته که قصد تضعیف قوانین مالکیت خصوصی سلاح را دارند.

لئونارد پازنر و ورونیک دلا رزا، که پسر آنها نوا پازنر یکی از قربانیان حمله بود، شکایت خود را در بخش تراویس در ایالت تگزاس تسلیم دادگاه کردند؛ جایی که آقای جونز زندگی و کار می کند.

در شکایتنامه آنها آمده است: "این تئوری توطئه، که وبسایت اینفووارز و آقای جونز از زمان تیراندازی مطرح می کنند، ادعا می کند که قتل عام سندی هوک اتفاق نیافتاد، یا ساخته و پرداخته دولت است و از بازیگران پنهانی استفاده می کند، و والدین قربانیان شرکای یک لاپوشانی هولناک هستند."

آقای جونز در ویدئویی در آوریل ۲۰۱۷ با عنوان "افشای خون آشام های سندی هوک" این ایده را مطرح کرد که خانم دلا رزا یک بازیگر است.

همزمان شکایت جداگانه ای که نیل هسلین، پدر جسی لوئیس، از دیگر کشته های آن حمله در تراویس تگزاس تسلیم دادگاه کرده می گوید که آقای جونز او را متهم به دروغگویی درباره در آغوش گرفتن پیکر فرزندش درحالی که سوراخ گلوله در سرش دیده می شد کرده است.

نوا پازنر شش ساله یکی از قربان آن حمله بود
نوا پازنر شش ساله یکی از قربان آن حمله بود

او در این دعوی آقای جونز را متهم به "افترا" می کند و می گوید که او با این "عمل بی رحمانه... زخم هایی عاطفی که شاکی با عجز و درماندگی سعی در التیام آنها داشته را زنده کرده است."

والدین این کودکان در پی غرامتی حداقل یک میلیون دلاری هستند.

مارک بنکسون وکیل این گروه گفت که آنها پنج سال بعد از حادثه، آقای جونز را تحت پیگرد قرار می دهند چون به این نتیجه رسیده اند که او قصد ندارد دست از آزار آنها بردارد.

شایعات در مورد ساختگی بودن آن حمله باعث تهدید پدر و مادرها شده است.

ژوئن گذشته زنی در ایالت فلوریدا که حمله را جعلی می داند به خاطر تهدید تلفنی آقای پازنر پنج ماه حبس گرفت.

آقای جونز هنوز در مورد این شکایات اظهار نظر نکرده است.

 

 

 

بی بی سی

چاپ