تظاهرات علیه نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برزیل
ده‌ها هزار زن درشهرهای برزیل علیه ژایر بالسونارو، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برزیل که گرایش راست گرایانه افراطی دارد دست به تظاهرات زده‌اند.

تظاهرکنندگان پلاکاردهایی دردست داشتند که به روی آن کلمه" ال نائو "به معنای " او نه " نوشته شده بود.

تظاهرات زنان برزیل
به روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان علیه نامزد پیشتاز راست گرای برزیل حمل می کردند کلمه "ال نائو " به معنای "او نه " نوشته شده بود

آقای بالسونارواوایل ماه جاری در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب چاقو شدیدا مجروح شد.

او درحال حاضردر نظرسنجی ها نامزد پیشتاز دور اول انتخابات است که قراراست هفتم ماه اکتبر انجام گیرد.

این سیاستمدار جنجالی که قبلا افسرارتش بوده است با اظهارات ضد هم جنسگرایانه و زن ستیزانه خود خشم بسیاری را برانگیخته است.

او یک بار به یک زن نماینده پارلمان گفته بود که حتی ارزش ندارد کسی به او تجاوز کند و درصحبتی دیگر هم جنسگرایان را با پدوفایل‌ها (کسانی که به کودکان تمایل جنسی دارند) یکی دانسته بود.

برخی عقاید این سیاستمدار ۶۳ ساله را شبیه به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌دانند چرا که به دلیل موضع سخت گیرانه علیه سقط جنین ازحمایت میلیون ها مسیحی انجیلی برخوردار است.

جنبش زنان علیه آقای بالسونارو با درخواست گروهی در فیسبوک شروع شد که خواستار برگزاری تظاهرات علیه او شده اند و تاکنون قریب به چهارمیلیون عضو دارد.

تظاهرات زنان برزیل
زنان می گویند که ژایربالسونارو را بعنوان نامزد ریاست جمهوری قبول ندارند

تظاهرات علیه ژایربالسونارو به تمام نقاط برزیل و خارج ازاین کشور گسترش پیدا کرده است.

یکی از زنان تظاهرکننده در مورد اوگفت: "حرف های که می زند چنان سخیف و هولناک است که نمی توان اورا لایق تکیه زدن برمسند ریاست جمهوری برزیل دانست."

ژایربالسونارو روز شنبه گذشته ازبیمارستان مرخص شد ولی انتظار نمی‌رود که بتواند مبارزه انتخاباتی خود را به زودی از سرگیرد.

 

 

 

بی بی سی

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.