آمریکا انقلابی بزرگ در بازار جهانی نفت ایجاد می‌کند
سازمان بین المللی انرژی در گزارش سالانه اش پیش بینی کرده است که آمریکا از سال ۲٠۲١ به صادرکنندۀ مهم نفت تبدیل خواهد شد. سازمان بین المللی انرژی همچنین نوشته است که این تحول امنیت بازار جهانی نفت را به ویژه در آسیا تقویت خواهد کرد.

بهره برداری آمریکا از منابع نفت شیست این کشور را که سنتاً واردکنندۀ نفت بوده، به یکی از تولیدکنندگان مهم جهانی نفت بدل ساخته است.

این تحول، انقلابی در بازارهای جهانی نفت ایجاد کرده و به تبع سقوط بهای نفت را در بازارهای جهانی از سال ۲٠١۴ در پی داشته است. "فاتح بیرول"، مدیر کل سازمان بین المللی انرژی، در بیانیه ای که به همین مناسبت منتشر کرده، وضعیت صنعت نفت را در نتیجۀ این تحول خارق العاده خوانده به ویژه در شرایطی که ژئوپولیتیک به عامل مهم تری در بازارهای جهانی تبدیل شده و آهنگ رشد اقتصاد جهانی رو به کُندی گذاشته است.

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی تا سال ۲٠۲۴ آمریکا با تولید دست کم ۴ میلیون بشکه نفت مازاد در روز به تنهایی ٧٠ درصد افزایش جهانی ظرفیت تولید نفت را تأمین خواهد کرد. برغم کاهش تولید نفت ایران و ونزوئلا، ظرفیت تولید مازاد نفت تا سال ۲٠۲۴ به ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود تصریح کرده است که به غیر از آمریکا، دو کشور برزیل و نروژ صادرات نفت خود را طی پنج سال آینده افزایش خواهند داد و به این ترتیب جغرافیای جهانی نفت به طرز خارق العاده ای دستخوش تغییر خواهد شد. در مجموع، تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک در سال ۲٠۲۴ به ۶٨ میلیون و ۷٠٠ هزار بشکه بالغ خواهد شد.

به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ۴۴ درصد رشد جهانی نفت به چین و هند تعلق خواهد گرفت. مصرف نفت این دو کشور از ٩٩ میلیون و ۲٠٠ هزار بشکه در حال حاضر به ١٠۶ میلیون و ۴٠٠ هزار بشکه در سال ۲٠۲۴ خواهد رسید. عامل رشد مصرف جهانی نفت صنایع پتروشیمی و حمل و نقل هوایی به ویژه در منطقه آسیا خواهد بود.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.