دانشمندان برای اولین بار"ابر زمینی" را کشف کرده‌اند که در جو آن بخار آب وجود دارد
این موضوع در تحقیقی که روز چهارشنبه در "نیچر Nature "، نشریه معتبر علمی جهان منتشر شده ، اعلام شد. این تحقیق نشان می دهد که در جو سیاره "کی ۲-۱۸ بی" بخار آب کشف شده است. پژوهشگران وجود آب را "یکی از عوامل کلیدی یافتن حیات خارج از زمین" می دانند.این کشف، براساس مشاهدات تلسکوپ هابِل به دست آمده و این سیاره بزرگتر از زمین است و در فاصله و موقعیتی از ستاره خود قرار گرفته که وجود نوعی حیات بر روی آن را محتمل می سازد.

آیا واقعاً دنیای جدیدی ، مطلوب زندگی در خارج از منظومه شمسی ما ، کشف شده است؟ اخترشناسان دانشگاه کالج لندن ابتدا هنگامی که در این باره در یک کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه١۰سپتامبر از آنان سؤال کردند، کمی محتاطانه پاسخ دادند، اما وقتی مشاهدات علمی خود را در روز بعد در نشریه "نیچر" منتشر کردند، این موضوع به ذهن متبادر می شود که آنچه این دانشمندان کشف کرده اند، همانگونه که " اینگو والدمن" ، یکی از پژوهشگران و نویسندگان این مقاله تحقیقی می گوید: "این[سیاره] بالقوه یک جهان قابل سکونت دوم است، سیاره اول، قابل سکونت زمین است."

این محققان با مطالعه یک سیاره که تقریباً مختصاتی مانند زمین را دارد( سیاره ای خارج از منظومه شمسی ) عنصر اصلی زندگی، یعنی آب را در آن شناسایی کرده اند.تاکنون مولکول های آب به صورت پراکنده فقط در جو سیارات غول پیکر گازی مانند پسرعموهای مشتری که سیصد برابر بزرگتر از زمین است، رصد شده بود، ولی این آب در این سیارات بزرگ گازی برای رشد حیات مطلوب نیست. اما، این بار، آنان یک ابر زمین را با بخار آب در جو آن یافته اند. سیاره "کی ۲-۱۸ بی" تنها هشت برابر بزرگ تر از سیاره ما، زمین است.

توده های بخار آب که توسط این محققان توصیف شده است این سیاره را در شرایط بهتری برای حیات قرار می دهد. این ابر زمین ١١۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. سیاره "کی ۲-۱۸ بی" که تنها ظرف مدت ۳۳ روز به گرد ستاره خود می گردد ، ۲١ میلیون کیلومتر با آن فاصله دارد ( فاصله ای بسیار کمتر از عطارد تا خورشید). این فاصله مناسب، ماهیت غیرفعال ستاره و درجه حرارت ملایم سیاره "کی ۲-۱۸ بی" را در اصطلاح اخترشناسان در "منطقه قابل سکونت" قرار می دهد. آب مایع می تواند در آنجا پایدار باشد ، زیرا سیاره "کی ۲-۱۸ بی" خیلی به ستاره خود نزدیک نیست که باعث تبخیر آب و از بین رفتن آن شود. در همان حال، این سیاره خیلی از ستاره خود فاصله ندارد که آب بر روی آن یخ بزند.

اندازه گیری های این سیاره که در سال ۲۰١۵ توسط تلسکوپ فضایی کپلر کشف شده است ، نسبت به سیاره ما زمین، چنین است: هشت برابر بزرگ تر از زمین است. شعاع آن دو برابر از زمین بزرگتر است. سیاره ای است صخره ای و افزون بر این ، چگالی آن نزدیک به مریخ، یا ماه است.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.