59
بیانیه 117 نفر از آزادیخواهان و فعالین مدنی کردستان 
از چند روز گذشته و از زمان امضاء توافقنامه همکاری فی مابین دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ایران و کومله کردستان ایران) شونیسم ایرانی بار دیگر نوک پیکان حمله خود را متوجه کردستان کرد. هرچند این توافقنامه در بر گیرنده تنها بخش کوچکی از خواستههای برحق ملی ملت کرد است، اما با این وجود مورد هجوم اپوزسیون تمامیت خواه ایرانی قرار گرفت. که این خود نشان دهنده همصدایی این دسته از به ظاهر اپوزسیون و رژیم جمهوری اسلامی ایران در پایمال کردن حقوق حقه ملت کرد است. 
این حجم از مخالفت با این توافقنامه که در بر گیرنده خواستههای حداقلی ملت کرد است، نشان از ترس اپوزسیون تمامیت خواه ایران از اتحاد و همبستگی احزاب و جریانات سیاسی کردستان دارد. لذا ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن درخواست از تمامی احزاب کوردستان برای ایجاد جبههای گستردهتر و نیرومندتر پشتیبانی خود را از هرگونه اتحاد و همکاری احزاب شرق کردستان در جهت مبارزه برای تحقق خواستههای بر حق ملت کرد ابراز میداریم. 
جهتگیری خصمانه اپوزسیون پان ایرانیست از راست و چپ و کمونیست و اسلامی نسبت به این توافقنامه نشان داد که ضدیت با ملت کرد و سرکوب جنبش آزادیخواهی این ملت مبارز در صدر برنامه این جریانات قرار دارد، و هنگامیکه بحث بر سر حقوق ملت کرد باشد، همگی اختلافات گذشته خود را کنار نهاده و سرکوب مبارزات حق طلبانه ملت کرد تبدیل به هدف مشترک و مقدسی خواهد شد که بهانهاش حفظ تمامیت ارضی ایران است! بدین دلیل ما به این نتیجه رسیدهایم که ادامه حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شده است، چراکه ملت کرد هم از طرف رژیم جمهوری اسلامی و هم از طرف اپوزسیون این رژیم مورد تهدید است. این بدان معنی است که با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی، دور دیگری از سرکوب ملت کرد از طرف اپوزسیون امروزی و حاکمان فردای ایران شروع خواهد شد. لذا ما امضا کنندگان این بیاننامه بر حق تعیین سرنوشت ملت کرد و حاکمیت کرد بر سرنوشت خود تأکید کرده، و برای جلو گیری از تکرار فجایعی که در مدت هشتاد سال اخیر در کردستان رخ داده است، خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان با نظارت سازمانهای بین المللی ومجامع بشر دوست به منظور تعیین حاکمیت سیاسی آینده کردستان هستیم. 

زنده باد جنبش آزادیخواهانه ملت کرد 
جمعی از آزادیخواهان و فعالین مدنی کردستان 
08.09.2012 
 1. دکتر آوات ساریژ، فعال سیاسی- کردستان 
 2. دکتر آوات علیار- فعال سیاسی- امریکا 
 3. دکتر هیوا پناهی، نویسنده و استاد دانشگاه- یونان 
 4. دکتر رشید کرمانج- استاد دانشگاه- کردستان 
 5. ریبوار سیویلی، نویسنده و استاد دانشگاه- کردستان 
 6. نامو رستم زاده، هنرمند و استاد دانشگاه- کردستان 
 7. رسول تیموری، استاد دانشگاه- ترکیه 
 8. عبداڵڵه سهرابی- نماینده پیشین مریوان در مجلس شورای اسلامی- ایران 
 9. احمد شیربیگی، فعال سیاسی، سویس 
 10. جلیل آزادیخواه، نویسنده و روزنامهنگار- سوئد 
 11. عارف نادری، روزنامهنگار و فعال سیاسی- نروژ 
 12. سولین حاجادور، نویسنده و فعال زنان- نروژ 
 13. مسعود مناف، روزنامه نگار – سوئد 
 14. جمیل کولاهی، روزنامهنگار- نروژ 
 15. جمال نجاری، روزنامهنگار- فرانسه 
 16. جواد حیدری، روزنامهنگار- کردستان 
 17. رسول سولتانی، شاعر و مترجم- کردستان 
 18. افراسیاب گرامی. روزنامهنگار- آلمان 
 19. دلشاد جمشیدی، روزنامهنگار- فنلاند 
 20. هاوار بازیان، روزنامهنگار- سوئد 
 21. سورکیو زکی، نویسنده و فعال مدنی- سوئد 
 22. مسعود فتحی، روزنامهنگار- کردستان 
 23. محمود شریفی، روزنامهنگار- کردستان 
 24. ایاز سیاوشان، نویسنده، نروژ 
 25. چیا علیار، روزنامهنگار- سوئد 
 26. آزاد کوردی، روزنامهنگار- بلژیک 
 27. ابراهیم جهانگیری، روزنامهنگار- کانادا 
 28. جلال هانیسی، شاعر و نویسنده- کردستان 
 29. سمیرا هوشیاریان، فعال کارگری- کانادا 
 30. کاوس عزیزی، فعال سیاسی- دانمارک 
 31. جمال پورکریم، روزنامهنگار- فرانسه 
 32. شلیر درویشی، روزنامهنگار- فرانسه 
 33. آسو پیروتی، روزنامهنگار-اتریش 
 34. حسن شفیعی، فعال سیاسی- کانادا 
 35. علی نیکروشت، فعال مدنی- بلژیک 
 36. جهانگیر عبدالهی، فعال دانشجویی و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کورد- آلمان 
 37. آرتین حمدی، فعال سیاسی- نروژ 
 38. دیلان سعیدی، نویسنده و فعال سیاسی- سوئد 
 39. فرهاد سلیمان پور. معلم – کردستان 
 40. محمد جمشیدی، روزنامهنگار- کردستان 
 41. محمد رشیدی، فعال سیاسی- نروژ 
 42. رشید زرواوی- فعال سیاسی- آلمان 
 43. کیهان یوسفی- دبیر اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران- کردستان 
 44. کمال شمامی- فعال سیاسی- فرانسه 
 45. علی چمن گلی، فعال سیاسی- نروژ 
 46. آرام محمدیان- فعال سیاسی- فنلاند 
 47. گلاله کمانگر- نویسنده و منتقد- نروژ 
 48. حسن صالح زاده- فعال مدنی- فرانسه 
 49. پری رشیدیان- فعال سیاسی- نروژ 
 50. ارسلان یاراحمدی- فعال سیاسی- کردستان 
 51. سالار خالدیان- فعال فرهنگی- ایران 
 52. سوسن محمدخانی غیاثوند- خبرنگار- فرانسه 
 53. کریم حاجی رسولی، فعال سیاسی، سوئد 
 54. هیوا بهرامی، فعال سیاسی، اتریش 
 55. سعید سنندجی، فعال سیاسی- سوئد 
 56. هیرش ناسری –روزنامهنگار- سوئد 
 57. چیا عبداللهپور، حقوقدان، فنلاند 
 58. کامران قازی، فعال سیاسی مستقل- سوئد 
 59. سعید ریزوندی، مترجم و فعال سابق دانشجوئی- انگلیس 
 60. عزیز کریمی، فعال سیاسی- آلمان 
 61. ناهید موکری، فعال حقوق زنان- سوئد 
 62. سمیرا پوراندخت، فعال حقوق زنان- کردستان 
 63. کومار رشی، فعال سیاسی- کردستان 
 64. حسین احمدپور، روزنامهنگار- کردستان 
 65. سهراب کریمی، فعال دانشجویی. کردستان 
 66. فریدون بیوار، روزنامهنگار- کردستان 
 67. امید مصطفی پور، عضو حزب دمکرات و فعال دانشجویی- کردستان 
 68. وحید حبیب پناه- فعال حقوق بشر- سوئد 
 69. عرفان رهنمون- فعال سیاسی- نروژ 
 70. جلال اشرف زاده- دانشجو و فعال سیاسی- نروژ 
 71. کژال درخشانی، فعال سیاسی- نروژ 
 72. سوران کرباسیان، محقق و تاریخ نگار- نروژ 
 73. جمشید بهرامی، نویسندهو کارگردان تئاتر- آلمان 
 74. عدنان هنرور، مترجم و روزنامهنگار- آلمان 
 75. محمد فروتن، فعال سیاسی- هلند 
 76. رزگار حبیب زاده، فعال سیاسی- نروژ 
 77. فتحی میرزائیان- فعال سیاسی- انگلیس 
 78. صلاح آرامش، فعال مدنی- سوئد 
 79. سامان حسنخالی، فعال فرهنگی- ایران 
 80. فرهاد اکبری، نویسنده و مترجم- کردستان 
 81. ناهید دهبان- متخصص پوست ومو و فعال سیاسی- سوئد 
 82. آریا حسینی- فعال دانشجوئی- آلمان 
 83. هیوا آذری، فعال سیاسی- کردستان 
 84. رحمان دارتاش، فعال سیاسی- کردستان 
 85. ههلو جانانی، سردبیر سایت ههڵۆی کوردستان- نروژ 
 86. هیوا خوش هیکل، کارشناس علوم سیاسی- نروژ 
 87. فاضل سلطان پناه، فعال سیاسی- فنلاند 
 88. سرکوت بهرامی، فعال سیاسی- نروژ 
 89. کریم فرخهپور، فعال سیاسی- فنلاند 
 90. حسن سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ 
 91. بختیار سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ 
 92. فرشاد دولابی‌، فعال سیاسی‌، ایتالیا 
 93. ابراهیم مرادپور، فعال سیاسی‌، نروژ 
 94. هیوا اما جمعه (شاهرخ)، فعال سیاسی‌، نروژ 
 95. سرکوت بهرامی، ، فعال سیاسی‌، نروژ 
 96. امید سلیمی، فعال سیاسی‌، نروژ 
 97. صحرا صحرایی، فعال سیاسی، سویس 
 98. سلام اسماعیل پور، فعال سیاسی، کردستان 
 99. صابر فتاحی، فعال سیاسی، کردستان 
 100. هژار کرماشانی، فعال سیاسی، سوئد 
 101. هدایت نصیریان، فعال سیاسی، کردستان 
 102. موسی باباخانی (کرمانشاهی)، فعال سیاسی، کردستان 
 103. رحیم گرگولی‌، فعال سیاسی‌، کردستان 
 104. رضا امینی، فعال سیاسی، کردستان 
 105. رحمان امیری، فعال دانشجوئی- کردستان 
 106. آرام ابراهیم خاص. فعال سیاسی. کردستان 
 107. کامل نجاری، مهندس عمران- کردستان 
 108. عمار گلی، روزنامهنگار- کردستان 
 109. بیژن قوبادی، فعال سیاسی- کردستان 
 110. ایرج محمدی- شاعر – کردستان 
 111. شاهو حسینی، روزنامهنگار- ترکیه 
 112. کاوه سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ 
 113. نزار کویستانی، شاعیر و نویسنده- فنلاند 
 114. ساسان امجدی، روزنامهنگار- سویس 
 115. تروسکه صادقی- شاعر- کردستان 
 116. ژیوار رسولی- روزنامهنگار- کردستان 
 117. آسو خبات- شاعر- کردستان  


بهیاننامه: چارهنووسی کوردستان له ئێران به ریفراندۆم یهکلایی دهبێتهوه 
بهشێک له ئازادیخوازان و چالاکوانانی سیاسی و مهدهنی کوردستان له بهیاننامهیهکدا نارهزایی خۆیان له دژی شۆڤینیزمی فارس له ئێرانی داهاتوودا دهربڕیوه که خوازیاری یهکپارچهیی خاکی ئیرانن و داوا له سهرجهم هێز و لایهنه کوردییهکانی رۆژههڵاتی کوردستان دهکات ههوڵ بدهن بۆ پێکهێنانی بهرهیهکی سیاسی یهکگرتووی کوردستانی بۆ گهیشتن به خواست و مافی رهوای گهلی کورد له داهاتووی ئیراندا. 
ماوهیهکه ژمارهیهک لایهن و کهسایهتی ئێرانی له دژی رێککهوتننامهی نێوان حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمهڵهی شۆرشگێری زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێران دهستیان داوهته بهیاننامه دهرکردن و ئهو ههنگاوه به جیابوونهوه له ئێران له قهڵهم دهدهن. شۆڤینیزمی فارس به ئاشکرا مافی چارهی خۆنووسین و فیدرالیزمی سیاسی و جوغرافی بۆ گهلی کورد به رهوا نازانێت. 
بهیاننامهکه که ئیمزای نزیک به 100 کهسایهتی لهسهره هاتووه؛ دژایهتیکردنی لایهنهو کهسایهتییه ئێرانییهکان لهگهڵ ئهو رێککهوتننامهیه که ههڵگری بهشێک له خواستی گهلی کورده له رۆژههڵاتی کوردستان نیشانهیهک له ترسی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانییه که بانگهشهی یهکپارجهیی ئیرانه له یهکێتی و هاودهنگی نێوان هیز و لایهنه سیاسییهکانی کوردستانه. وهک ئیمزاکهرانی ئهو بهیاننامهیه داوا له سهرجهم هیزهکانی رۆژههڵاتی کوردستان دهکهین ههوڵهکانیان بۆ پێکهێنانی بهرهیهکی یهکگرتوو و بههیزی سیاسی بخهنه گهڕ بۆ خهبات له پێناو وهدیهاتنی سهرجهم مافه رهواکانی گهلی کورد له رۆژههڵاتی کوردستان. 
بهیاننامهکه راشیگهیاندووه، مادام له ههموو لایهکهوه هێرش دهکرێته سهر خهباتی سیاسی هیز و لایهنهکان و مافی چارهی خۆنووسین بۆ گهلی کورد به رهوا نازانن، ژیانی سیاسی کوردان له چوارچیوهی ئێران داهاتوودا ئیمکانی نییه و خوازیاری دیاریکردنی چارهنووسی مافی نهتهوهی کورد و تهئکید دهکهینهوه که دهبێ کوردان ناوچهی دهسهڵاتی کوردستانیان لهدهست بێت بۆ ئهوهی جارێکیتر گهلی کورد تووشی کارهسات نهیهتهوه. 
ههروهها داوا کراوه ریفراندۆمیک له کوردستان به چاودێری رێکخراوه جیهانییهکان و ناوهنده مرۆڤدۆستهکان بۆ دهسهڵاتدارێتی سیاسی له کوردستان بهرێوه بجێت. 
ئهوهی خوارهوه دهقی بهیاننامهکهیه: 
بهیاننامهی کۆمهڵێک له ئازادیخوازان و چالاکانی مهدهنی رۆژههڵاتی کوردستان 
له چهند رۆژی رابردووه و له کاتی واژۆ کردنی رێککهوتنی نێوان دوو حیزب له حیزبهکانی رۆژههڵاتی کوردستان (حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئیران و کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێران) جارێکی دیکه کوردستان کهوتهوه بهر هێرشی توندی شۆڤێنیزمی ئێرانی. ههر چهند ئهم رێککهوتنه تهنیا ههڵگری بهشێکی بچووک له داخوازێیه رهواکانی نهتهوهی کورده، بهڵام دیسان کهوته بهر هێرشی توندی پاوانخوازانی ئێرانی. ئهمه خۆی درهخهری هاودهنگی ئهم بهشه له به رواڵهت ئۆپۆزیسیون و رژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانه بۆ پێ شێل کردنی مافه رهواکانی نهتهوهی کورد. 
ئهم چهشنه دژایهتییه دۆژمنکارانهیهی پان ئیرانیستهکان به راست و چهپ و کۆمۆنیست و ئیسلامییهوه له بهرانبهر ئهم رێککهوتننامهیه، دهرخهری ئهوهیه که دژایهتی له گهڵ نهتهوهی کورد و سهرکوتی جووڵانهوهی رزگاریخوازانهی ئهم نهتهوهیه له گرینگترین بهرنامهکانی ئهم لایهنگهلهیه و کاتێک باس له سهر مافی کورده، ههموان ناکۆکییهکانی رابردوویان وهلا دهنێن و سهرکوتی خهباتی مافخوازانهی نهتهوهی کورد به بیانووی راگرتنی یهکپارچهیی خاکی ئێران دهبێته ئامانجێکی هاوبهش و پیرۆز. بهم پێیه ئێمه بهو ئاکامه گهیشتوین که ئیمکانی درێژه دان به ژیان له چوار چێوهی سنوورهکانی ئێراندا بۆ کورد نهماوه، چونکه نهتهوهی کورد له لایهک له لایهن رژیمی کۆماری ئیسلامییهوه و له لایهکی دیکهوه له لایهن ئۆپۆزسیونی ئهم رژیمهوه ههڕهشهی لێ دهکرێ. ئهمه بهو مانایهیه که له دوای له روخانی کۆماری ئیسلامی، خۆلێکی دیکه له سهرکوتی نهتهوهی کورد له لایهن ئۆپۆزیسیونی ئێستاو دهسهڵاتدارانی داهاتووه دهس پێ دهکاتهوه. بۆیه ئێمه واژۆ کهرانی ئهم بهیاننامهیه له سهر مافی چارهی خۆ نووسین بۆ کورد و زاڵ بوونی کورد به سهر چاره نووسی خۆیدا پێ داگری دهکهین و بۆ پێش گرتن له دووپات بوونهوهی ئهو کارهساتانهی که له ماوهی ههشتا ساڵی رابردوودا روویان داوه، خوازیاری به رێوه چوونی رێفراندۆمێک له ژێر چاوهدێری رێکخراوهگهلی نێونهتهوهیی و کۆمهڵه بهشهر دۆستهکان به مهبهستی دیاری کردنی شێوهی بهڕێوهبهری داهاتووی کوردستانین. 
بژی جووڵانهوهی ئازادیخوازانهی نهتهوهی کورد 
کۆمهڵێک له ئازادیخوازان و چالاکانی مهدهنی رۆژههڵاتی کوردستان 
08.09.2012 
 1. دوکتور ئاوات سارێژ، چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 2. دوکتور ئاوات عهلیار- چالاکوانی سیاسی- ئهمریکا 
 3. دوکتور هیوا پهناهی، نووسهر و مامۆستای زانکۆ- یونان 
 4. دوکتور رهشید کرمانج- مامۆستای زانکۆ- کوردستان 
 5. رێبوار سیوهیلی، نووسهر و مامۆستای زانکۆ- کوردستان 
 6. نامۆ رۆستهم زاده، هونهرمهند و مامۆستای زانکۆ- کوردستان 
 7. رهسووڵ تیموری، مامۆستای زانکۆ- تورکیا 
 8. عهبدوڵڵا سوهرابی- نوێنهری پێشووی مریوان له مهجلیسی شوورای ئیسلامی- ئێران 
 9. ئهحمهد شێربهگی، چالاکوانی سیاسی، سویس 
 10. جهلیل ئازادیخواز، نووسهر و رۆژنامهنووس- سوید 
 11. عارف نادری، رۆژنامهنووس و چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 12. سولین حاجادور، نووسهر و چالاکوانی ژنان- نۆروێژ 
 13. مهسعود مهناف، رۆژنامهنووس – سوید 
 14. جهمیل کولاهی، رۆژنامهنووس- نۆروێژ 
 15. جهمال نهجاری، رۆژنامهنووس- فهرانسه 
 16. جهواد حهیدری، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 17. رهسووڵ سوڵتانی، شاعیر و وهرگێر- کوردستان 
 18. ئهفراسیاب گرامی. رۆژنامهنووس- ئاڵمان 
 19. دڵشاد جهمشیدی، رۆژنامهنووس- فینلاند 
 20. هاوار بازیان، رۆژنامهنووس- سوید 
 21. سورکێو زهکی، نووسهر و چالاکوانی مهدهنی- سوید 
 22. مهسعود فهتحی، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 23. مهحموود شهریفی، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 24. ئهیاز سیاوهشان، نووسهر- نۆروێژ 
 25. چیا عهلیار، رۆژنامهنووس- سوید 
 26. ئازاد کوردی، رۆژنامهنووس- بێلژیک 
 27. ئیبراهیم جیهانگیری، رۆژنامهنووس- کانادا 
 28. جهلال هانیسی، شاعیر و نووسهر- کوردستان 
 29. سهمیرا هووشیاریان، چالاکوانی کرێکاری- کانادا 
 30. کاووس عهزیزی، چالاکوانی سیاسی- دانیمارک 
 31. جهمال پوورکهریم، رۆژنامهنووس- فهرانسه 
 32. شلێر دهروێشی، رۆژنامهنووس- فهرانسه 
 33. ئاسو پیرۆتی، رۆژنامهنووس-ئۆتریش 
 34. حهسهن شهفیعی، چالاکوانی سیاسی- کانادا 
 35. عهلی نیکرهوشت، چالاکوانی مهدهنی- بێلژیک 
 36. جیهانگیر عهبدوڵڵایی، ئهندامی رێکخراوی بهرگری له مافی مرۆڤی کورد- ئاڵمان 
 37. ئارتین حهمدی، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 38. دیلان سهعیدی، نووسهر و چالاکوانی سیاسی- سوید 
 39. فهرهاد سولهیمانپوور. مامۆستا – کوردستان 
 40. محهمهد جهمشیدی، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 41. محهمهد رهشیدی، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 42. رهشید زهرواوی- چالاکوانی سیاسی- ئاڵمان 
 43. کهیهان یۆسفی- سکرتێری یهکێتی خوێندکارانی دیموکراتی کوردستانی ئێران- کوردستان 
 44. کهمال شهمامی- چالاکوانی سیاسی- فهرانسه 
 45. عهلی چهمهن گوڵی، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 46. ئارام محهمهدیان- چالاکوانی سیاسی- فینلاند 
 47. گوڵاڵه کهمانگهر- نووسهر و رهخنهگر- نۆروێژ 
 48. حهسهن ساڵحزاده- چالاکوانی مهدهنی- فهرانسه 
 49. پری رهشیدیان- چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 50. ئهرسهلان یارئهحمهدی- چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 51. سالار خالیدیان- چالاکوانی کولتوری- ئێران 
 52. سوسهن محهمهدخانی غیساوهند- پهیامنێر- فهرانسه 
 53. کهریم حاجی رهسووڵی، چالاکوانی سیاسی، سوید 
 54. هیوا بههرامی، چالاکوانی سیاسی، ئوتریش 
 55. سهعید سهنهندهجی، چالاکوانی سیاسی- سوید 
 56. هێرش ناسری –رۆژنامهنووس- سوید 
 57. چیا عهبدوڵڵاپوور، یاساناس، فینلاند 
 58. کامران قازی، چالاکوانی سیاسی سهربهخۆ- سوید 
 59. سهعید ریزوهندی، وهرگێر و چالاکوانی پێشووی خوێندکاری- بریتانیا 
 60. عهزیز کهریمی، چالاکوانی سیاسی- ئاڵمان 
 61. ناهید موکری- چالاکوانی مافی ژنان-سوید 
 62. سهمیرا پووراندۆخت، چالاکوانی مافی ژنان- کوردستان 
 63. کۆمار رهشی، چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 64. حسێن ئهحمهدپوور، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 65. سوهراب کهریمی، چالاکوانی خوێندکاری. کوردستان 
 66. فهریدوون بێوار، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 67. ئومێد مستهفاپوور، ئهندامی حیزبی دیموکرات و چالاکوانی خوێندکاری- کوردستان 
 68. وهحید حهبیب پهناه- چالاکوانی مافی مرۆڤ- سوید 
 69. عیرفان رههنموون- چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 70. جهلال ئهشرهفزاده- خوێندکار و چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 71. کژاڵ درهخشانی، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 72. سۆران کهرباسیان، لێکۆڵهر و مێژوونووس- نۆروێژ 
 73. جهمشید بههرامی، نووسهر و دهرهێنهری شانۆ- ئاڵمان 
 74. عهدنان هونهروهر، وهرگێر و رۆژنامهنووس- ئاڵمان 
 75. محهمهد فرووتهن، چالاکوانی سیاسی- هۆڵهند 
 76. رزگار حهبیبزاده، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 77. فهتحی میرزاییان- چالاکوانی سیاسی- بریتانیا 
 78. سهلاح ئارامش، چالاکوانی مهدهنی- سوید 
 79. سامان حهسهنخاڵی، چالاکوانی کولتوری- ئێران 
 80. فهرهاد ئهکبهری، نووسهر و وهرگێر- کوردستان 
 81. ناهید دێهبان- پسپۆری پێست وموو و چالاکوانی سیاسی- سوید 
 82. ئاریا حسێنی- چالاکوانی خوێندکاری- ئاڵمان 
 83. هیوا ئازهری، چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 84. رهحمان دارتاش، چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 85. ههڵۆ جانانی، سردبیر سایت ههڵۆی کوردستان- نۆروێژ 
 86. هیوا خۆش ههیکهل، کارناسی زانسته سیاسییهکان- نۆروێژ 
 87. فازڵ سوڵتانپهنا، چالاکوانی سیاسی- فینلاند 
 88. سهرکهوت بههرامی، چالاکوانی سیاسی- نۆروێژ 
 89. کهریم فهرخهپوور، چالاکوانی سیاسی- فینلاند 
 90. حهسهن سوڵتانپهنا، چالاکوانی سیاسی‌، نۆروێژ 
 91. بهختیار سوڵتانپهنا، چالاکوانی سیاسی‌، نۆروێژ 
 92. فرشاد دولابی‌، چالاکوانی سیاسی‌، ایتالیا 
 93. ئیبراهیم مورادپوور، چالاکوانی سیاسی‌، نۆروێژ 
 94. هیوا ئیمام جومعه (شاهرۆخ)، چالاکوانی سیاسی‌، نۆروێژ 
 95. امید سلیمی، چالاکوانی سیاسی‌، نۆروێژ 
 96. سهحرا سهحرایی، چالاکوانی سیاسی، سویس 
 97. سهلام ئیسماعیل پوور، چالاکوانی سیاسی، کوردستان 
 98. سابیر فهتاحی، چالاکوانی سیاسی، کوردستان 
 99. ههژار کرماشانی، چالاکوانی سیاسی، سوید 
 100. هیدایهت نهسیریان، چالاکوانی سیاسی، کوردستان 
 101. موسا باباخانی (کرمانشاهی)، چالاکوانی سیاسی، کوردستان 
 102. رهحیم گهرگولی‌، چالاکوانی سیاسی‌، کوردستان 
 103. رهزا ئهمینی، چالاکوانی سیاسی، کوردستان 
 104. رهحمان ئهمیری، چالاکوانی خوێندکاری- کوردستان 
 105. ئارام ئیبراهیم خاس. چالاکوانی سیاسی. کوردستان 
 106. کامیل نهجاری، ئهندازیاز- کوردستان 
 107. عهمار گوڵی، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 108. بیژهن قوبادی، چالاکوانی سیاسی- کوردستان 
 109. ئیرهج محهمهدی- شاعیر – کوردستان 
 110. شاهۆ حسێنی، رۆژنامهنووس- تورکیا 
 111. کاوه سوڵتانپهنا، چالاکوانی سیاسی- نوروێژ 
 112. نزار کوێستانی- شاعیر و نووسهر- فینلاند 
 113. ساسان ئهمجهدی، رۆژنامهنووس- سویس 
 114. ترووسکه سادقی. شاعیر- کوردستان 
 115. ژیوار رهسووڵی، رۆژنامهنووس- کوردستان 
 116. ئاسۆ خهبات، شاعیر- کوردستان

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.