moalleman
 
حمایت گسترده از کمپین "صدای معلمان در بند باشیم"
 "صدای معلمان در بند باشیم" کمپینی است که توسط فعالان حقوق معلمان ایران، سازمانها و فعالان حقوق بشری ایران، روزنامه نگاران، معلمان و حقوقدانان، از جمله شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل سال 2003 راه اندازی شده است.
(۴ مهرماه ۱۳۹۱) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که نهادهای قضایی و امنیتی باید به آزار و اذیت و تعقیب قضایی معلمانی که تنها به دنبال حقوق اساسی خود برای اجتماعات و انجمن ها هستند خاتمه دهند. کمپین حمایت کامل خود از تلاش جمعی از فعالان حقوق بشر ایرانی تحت عنوان "صدای معلمان در بند ایرانی باشیم،" را اعلام می‌کند.
در آستانۀ ۱۴ مهر، روز جهانی معلم سازمان ملل متحد و آغاز سال جدید تحصیلی، "صدای معلمان در بند ایرانی باشیم" فهرست نزدیک به ۴۰ معلم ایرانی که بخشی از افرادی هستند که از سال ۱۳۸۸ تا کنون توسط مقامات ایرانی بازداشت، زندانی، آزار و اذیت شده اند را منتشر کرده است.
شیرین عبادی رییس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و نیز از حامیان این حرکت فعالان مدنی به کمپین درخصوص لیست منتشر شده گفت: « لیستی که از معلمین زندانی منتشر شده است لیست کاملی نیست. چرا که برخی از خانواده‌ها به دلیل ترس از آزار واذیت وزارت اطلاعات خواهش کردند که نام بستگان آنها در این لیست نیاید. بنابراین این لیست فقط شامل تعدادی از افرادی می شود که مشکلات وزارت اطلاعات را به جان خریدند و نامشان در لیست آمده است. این لیست نشان دهنده این است که با قشر معلم که آموزگار نسل آتی است و بایستی آینده این مملکت را بسازد چگونه برخورد می‌شود.»
در بیانیه ای که همراه با فهرست منتشر شده است، "صدای معلمان در بند ایرانی باشیم" اظهار می دارد: "افزایش شدت و گسترش خشونت علیه معلمان که توسط سازمانهای امنیتی و قضایی اعمال شده است ...، و همچنین برخوردهای غیر قانونی با اتحادیه های معلمان، باعث نگرانی های قابل توجهی است که نیاز به توجه جدی سازمانهای آموزش و پرورش و حقوق بشری دارد."
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "این حرکت آگاهی‌بخش جمعی که هدف آن افزایش آگاهی در مورد وضعیت معلمان در ایران است تلاش ارزنده ای توسط فعالان مدنی است. این تلاش جمعی وخامت روزافزون شرایط برای افرادی که زندگی خویش را وقف آیندۀ ایران کرده اند را برجسته می سازد."
این فهرست که در تاریخ 31 شهریور منتشر شده، نام ۳۹ معلم که از سال ۱۳۸۸ تا کنون دستگیر شده اند، شامل 15 معلم که به زندان محکوم شده اند و سه معلم که به اعدام محکوم شده اند، را برجسته می‌کند و همچنین دربرگیرنده احضار چندین نفر دیگر توسط سازمانهای امنیتی، قضایی و انتظامی، که تا کنون نیزچندین معلم را بازجویی و تهدید کرده اند، است.
بسیاری از این معلمان به دلیل فعالیت های خود در اتحادیه‌ها و سازمانهای صنفی، که یک حق اساسی برشمرده شده در مواد ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران است و توسط معاهدات مختلف بین المللی که توسط دولت ایران نیز امضا شده مورد حمایت قرار گرفته است، هدف قرار گرفته شده اند. از زمان تظاهرات سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ تاکنون، هیئت انضباطی تخلفات در وزارت آموزش و پرورش صدها حکم اخراج و تبعید به معلمانی که در تظاهرات شرکت کرده بودند ابلاغ کرده است.
شیرین عبادی همچنین به کمپین گفت: «در آموزه های دینی که دولت مردان ایرانی ادعا می کنند به آن پایبند هستند آمده  که معلم شغل انبیاء است وما معلمانمان را در زندان می کنیم صرفا به خاطر اینکه خواست صنفی دارند و یا به کمبود حقوق خود اعتراض دارند ویا اینکه خواسته های سندیکایی دارند.»
هادی قائمی گفت: "این معلمان به نحوی سیستماتیک از طریق روش‌های گوناگون از برکناری از مناصب حرفه ای تا محکومیت قضایی مورد هدف قرار گرفته و صدایشان خاموش می‌شود."
"صدای معلمان در بند باشیم" کمپینی است که توسط فعالان حقوق معلمان ایران، سازمانها و فعالان حقوق بشری ایران، روزنامه نگاران، معلمان و حقوقدانان، از جمله شیرین عبادی برندۀ جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۰۳ راه اندازی شده است.

 

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.