Ayatollah Kazemeyni Boroojerdi

زمینه سازی برای دستگیری های گسترده هواداران آقای بروجردی در آبادان
به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از آبادان ، نیروهای اطلاعاتی وامنیتی با همکاری تعدادی از عوامل لباس شخصی ، منازل و محل کار تعدادی از هواداران آقایکاظمینی بروجردی را تحت کنترل شدید قرار داده اند. این اقدامات ایذایی در حالیانجام میگیرد که در روزهای اخیر نیروهای خودسر رژیم ولایت فقیه دور جدیدی از شعارنویسی بر علیه آقای کاظمینی بروجردی و هوادارانش را در این شهرستان آغازکرده اند. آنها پس از ردیابی تلفن ها، با انتشار شماره تماسهای هواداران آقایبروجردی، از عوامل خود خواسته اند که موجبات آزار و اذیت آنها را بعنوان فعالین ومخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی، فراهم کنند.
این در حالی است که هواداران بیشمار ایشان در شهرهای جنوبی ایران بهدلیل سرکوب سیستماتیک اعمال شده رژیم در سالهای گذشته  و اخراج آنها از مناصباداری و شغلی، ضمن رعایت احتیاط ازانجام فعالیتهای آشکارسیاسی در شرایط اسفناکی ازتهدید و تحریم و مصادره اموال قرار دارند.
گزارشها حاکیست هم اکنون نیروهای موسوم به لباس شخصی ها با حمایتعوامل حکومتی، اقدام به ترددهای شبانه و ایجاد رعب و وحشت برای هواداران آقایبروجردی کرده اند که در این مسیر امنیت کودکان و خانواده های آنها نیز به مخاطرهافتاده است.
همچنین در هفته های گذشته نیروهای سرکوبگر رژیم حاکمیت دینی باهمکاری عوامل امنیتی و اطلاعاتی، ایمیلهای تهدید آمیزی را به آدرس هواداران آقایکاظمینی بروجردی ارسال کرده و از آنها خواسته اند تا از هرگونه ادامه ی حمایت وهمکاری با این مبارز دگراندیش  خودداری نمایند؛ در غیر این صورت همگی آنهاتحت بازداشت و یا حذف فیزیکی قرار خواهند گرفت. مجموعه این اقدامات غیر انسانیحکایت از احتمال بازداشتهای گسترده هواداران آقای کاظمینی بروجردی طی روزهای آتیدارد .
شایان ذکر است،هواداران آقای کاظمینی بروجردی با التزام به مبانی اعلامیه منشور جهانی حقوق بشر،خواهان انتشار مراتب نقض آزادی ها و حقوق انسانی خود به سازمان ملل و نهادهایتابعه ی آن را دارند و در این مسیر ضمن تاکید مجدانه بر فعالیتهای صلح طلبانه وبشر دوستانه ی خود، بر اعتقاد مسلم خود مبنی بر استقرار حاکمیتی سکولار استوار میباشند.
گزارشهای مشابهی نیز از تهدیدها وتدابیر شدید امنیتی در مورد هواداران ایشان در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان ،شیراز، مشهد، به دست ما رسیده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران،تشدید تهدیدات و اذیت و آزار هوداران آقای بروجردی در شهرهای مختلف ایران رامحکوم می کند و از کمیسر عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستارارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمانملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
31 خرداد 1391 برابر با 20 ژوئن 2012

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.