f.raisdanam.araghi

 

منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید!

 پخش شماره ۲ ادامه ی امضاها 

مردم آزادی خواه! 

سرانجام پس از ماه¬ها بازجویی و تشکیل پرونده و دادگاه، فریبرز رئیس¬دانا عضو هیئت دبیران و منیژه نجم¬عراقی منشی منتخب کانون نویسندگان ایران به فاصله¬ی چند روز از یکدیگر روانه¬ی زندان شدند. 
فریبرز رئیس¬دانا پس از یک مصاحبه¬ی تلویزیونی درباره¬ی مسائل اقتصادی شبانه دستگیر و مدت یک ماه در بازداشت به سر برد و در نهایت به یک سال حبس محکوم شد. منیژه نجم¬عراقی نیز به اتهام ارسال بیانیه¬های کانون نویسندگان ابتدا سه روز بازداشت و سرانجام به یک سال زندان محکوم شد. 
از نظر ما امضاکنندگان زیر احکام صادره هدفی جز سرکوب آزادی بیان و مدافعان آن و به ویژه ازکارانداختن کانون نویسندگان ایران ندارد. ما این رویه¬ را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط منیژه نجم¬عراقی و فریبرز رئیس-دانا و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. 

۱-آینده آزاد ۲- نفیسه آزاد ٣- فرزانه آقایی¬پور ۴- آیدا ابروفراخ ۵- پروین اردلان ۶- زهره اسدپور ۷- لیلا اسدی ٨- حسن اصغری ۹- مهرنوش اعتمادی ۱۰- روحی افسر ۱۱- الهه امانی ۱۲- ناتاشا امیری ۱٣- مجید امین¬موید ۱۴- آسیه امینی ۱۵- سیامک امینی ۱۶- محمد امینی ۱۷- شهلا انتصاری ۱٨- الناز انصاری ۱۹- علی ایرانلو ۲۰- حسین ایزدی ۲۱- پرویز بابایی ۲۲- کیوان باژن ۲٣- خسرو باقری ۲۴- رضا براهنی ۲۵- کاظم برجسته ۲۶- فانوس بهادروند ۲۷- سیمین بهبهانی ۲٨- ایوب بهزادی ۲۹- حمید بی¬آزار ٣۰- مهناز پراکند ٣۱- سعید پرتوی ٣۲- منوچهر پروین ٣٣- احمد پورابراهیمی ٣۴- بزرگ پور¬جعفر ٣۵- علی پورصفر ٣۶- علی پورنقوی ٣۷- محمود تجلی¬پور ٣٨- فهیمه تعلیمی ٣۹- طلعت تقی¬¬¬نیا ۴۰- محسن توحیدیان ۴۱- علیرضا جباری ۴۲- ناهید جعفری ۴٣- فریده جلالی ۴۴- جلوه جواهری ۴۵- جاهد جهانشاهی ۴۶- فرخنده حاجی¬زاده ۴۷- سعید حزین ۴٨- حسین حسن¬پور ۴۹- جعفر حسین¬زاده ۵۰- حسین حضرتی ۵۱- محسن حکیمی ۵۲- عباسعلی حمیدفر ۵٣- محمد¬جواد خردمند ۵۴- آزاده خسروشاهی ۵۵- یاور خسروشاهی ۵۶- محمد خلیلی ۵۷- رضا خندان (مهابادی) ۵٨- ناهید خیرابی ۵۹- مظفر درفشی ۶۰- علی¬اشرف درویشیان ۶۱- بهرام دزکی ۶۲- رضا دهقان ۶٣- شادی دهقان ۶۴- علی ذرقانی ۶۵- مریم رحمانی ۶۶- سمیه رشیدی ۶۷- پریسا روشنفکر ۶٨- پیام روشنفکر ۶۹- سعید رضایی ۷۰- ناصر زرافشان ۷۱- معصومه زمانی ۷۲- محمد زندی ۷٣- مریم زندی ۷۴- نیکزاد زنگنه ۷۵- داود زواره¬ای ۷۶- الناز زینالی ۷۷- ژاله سالاری ۷٨- غلامرضا سامانی ۷۹- فاطمه سرحدی-زاده ٨۰- ایرج سلطانی ٨۱- سعید سلطانی¬طارمی ٨۲- فروغ سمیعی¬نیا ٨٣- صابر سیف¬زاده ٨۴- احترام شادفر ٨۵- فخری شادفر ٨۶- فاطمه شاه¬نظری ٨۷- محمد شکیبی ٨٨- گوهر شمیرانی ٨۹- حماد شیبانی ۹۰- علی¬اصغر شیرزادی ۹۱- خسرو صادقی ۹۲- سیدعلی صالحی ۹٣- حسن صانعی ۹۴- علی صداقتی¬خیاط ۹۵- علی صمدی ۹۶- مریم صمدی ۹۷- نسرین صمدی ۹٨- حسن طالبی ۹۹- سیامک طاهری ۱۰۰- مصطفی طاهری ۱۰۱- محمدرضا طاهریان ۱۰۲- محمدحسین طهماسب پورشهرک ۱۰٣- سوسن طهماسبی ۱۰۴- نرگس طیبات ۱۰۵- سمانه عابدینی ۱۰۶- هوشنگ عاشور¬زاده ۱۰۷- باقر عباسی ۱۰٨- ری¬را عباسی ۱۰۹- صادق عباسی ۱۱۰- فرشته عباسی ۱۱۱- فتانه عباسی¬فر ۱۱۲- زهره عراقی ۱۱٣- پویش عزیزالدین ۱۱۴- پویا عزیزی ۱۱۵- یاسر عزیزی ۱۱۶- رها عسگری¬زاده ۱۱۷- دلارام علی ۱۱٨- بهرام علی¬دوست ۱۱۹- بهلول علی¬دوست ۱۲۰- شاهین علی¬یاری ۱۲۱- محمدعلی عمویی ۱۲۲- مصطفی غلام¬نژاد ۱۲٣- علی فائض¬پور ۱۲۴- احمد فتحی ۱۲۵- فاطمه فتو¬گرافی ۱۲۶- آزاده فرامرزی¬ها ۱۲۷- ناصح فریدی ۱۲٨- رویا کاشفی ۱۲۹- مریم کاویانی ۱٣۰- زهره کریمی ۱٣۱- فریده کریمی ۱٣۲- محمد کریمی ۱٣٣- نوشین کشاورزنیا ۱٣۴- نسیم کلهری ۱٣۵- مرضیه کیانیان ۱٣۶- منیژه گازرانی ۱٣۷- ابراهیم گوهری ۱٣٨- مریم محبوب ۱٣۹- نوید محبی ۱۴۰- معصومه مختاری ۱۴۱- رقیه مرادی ۱۴۲- کاوه مظفری ۱۴٣- اقبال معتضدی ۱۴۴- اکبر معصوم¬بیگی ۱۴۵- خدیجه مقدم ۱۴۶- مجید ملکی ۱۴۷- محمد ملکی ۱۴٨- حافظ موسوی ۱۴۹- سمانه موسوی ۱۵۰- نسترن موسوی ۱۵۱- فیروزه مهاجر ۱۵۲- رضا مهدوی ۱۵٣- ژیلا مهدویان ۱۵۴- عباس مهیار ۱۵۵- ناهید میرحاج ۱۵۶- هدا مینان ۱۵۷- الناز ناطقی ۱۵٨- حسن نایب¬هاشم ۱۵۹- شیدا نبوی ۱۶۰- مریم نجفی ۱۶۱- طلا نژاد¬حسن ۱۶۲- شیوا نظرآهاری ۱۶٣- حمید نعمت¬الهی ۱۶۴- نسرین نعمت¬الهی ۱۵۶- علی نگهبان ۱۶۶- حسینعلی نوذری ۱۶۷- حسن نیک¬بخت ۱۶٨- ناصر وحدتی ۱۶۹- ستاره هاشمی ۱۷۰- مهدی یاوری ۱۷۱- حمید یزدان¬پناه ۱۷۲- فریده یزدانی ۱۷٣- امیر یعقوبعلی ۱۷۴- عنایت یوسف¬پور ۱۷۵- منور یوسف¬پور 

۶/۴/۱٣۹۱ 

ادامه¬ی امضاها – ۱ 
۱۷۶- جهان آزاد ۱۷۷- کوثر آل¬علی¬محمره ۱۷٨- عسگر آهنین ۱۷۹- مازیار اشتری ۱٨۰- گودرز اقتداری ۱٨۱- محمد امیرانی ۱٨۲- کاوه بنایی ۱٨٣- شهلا بهاردوست ۱٨۴- محمد بهشتی ۱٨۵- منصوره بهکیش ۱٨۶- بیژن بیژنی ۱٨۷- نسرین توانا ۱٨٨- احمد جارالهی ۱٨۹- نیره جلالی (مادر بهکیش) ۱۹۰- کامران جمالی ۱۹۱- عاطفه حاجیان¬سه¬پله ۱۹۲- حامیان مادران پارک لاله ۱۹٣- صالح حمید ۱۹۴- اسماعیل ختائی ۱۹۵- مهین خدیوی ۱۹۶- همایون ذرقانی ۱۹۷- سعید راعی ۱۹٨- بهرام رحمانی ۱۹۹- پژمان رحیمی ۲۰۰- تقی روزبه ۲۰۱- حمید روشن ۲۰۲- اردشیر زارعی¬قنواتی ۲۰٣- محمود زندیان ۲۰۴- حمید زنگنه ۲۰۵- نادر ساده ۲۰۶- علی ساکی ۲۰۷- محمد¬تقی سیداحمدی ۲۰٨- مسعود شب¬افروز ۲۰۹- ایرج شکری ۲۱۰- مصطفی شکری ۲۱۱- سوسن شهبازی ۲۱۲- انوش صالحی ۲۱٣- علی¬¬(رسول) صالحی ۲۱۴- وحید صباغ ۲۱۵- احمد صبوری ۲۱۶- سوفیا صدیق¬پور ۲۱۷- سیروس ظهیر¬مالکی ۲۱٨- کیکاوس عباسی ۲۱۹- علی عبدالرضایی ۲۲۰- شهلا عبقری ۲۲۱- یوسف عزیزی-بنی¬طرف ۲۲۲- غلامحسین عسگری ۲۲٣- کتایون عظیمی¬فرد ۲۲۴- محمد غزنویان ۲۲۵- باقر فاطمی ۲۲۶- کاظم فرج¬الهی ۲۲۷- خیراله فرجی ۲۲٨- آزاده فرقانی ۲۲۹- فرهنگ قاسمی ۲٣۰- قدرت قلی¬زاده ۲٣۱- فرشین کاظمی¬نیا ۲٣۲- فرزانه کیوانی ۲٣٣- رامیز لامعی ۲٣۴- بهمن مبشری ۲٣۵- مهدی محمودی ۲٣۶- عباس مخبر ۲٣۷- پرویز مسجدی ۲٣٨- محمود معتقدی ۲٣۹- رضوان مقدم ۲۴۰- فریبرز مهران¬ادیب ۲۴۱- فرید مهران¬ادیب ۲۴۲- محمود مهران¬ادیب ۲۴٣- آیدا مهرانی ۲۴۴- مهرداد مهرپور¬محمدی ۲۴۵- انور میرستاری ۲۴۶- داود نوائیان ۲۴۷- پرتو نوری¬علا ۲۴٨- مهناز هدایتی ۲۴۹- طلعت یگانه¬تبریزی ۲۵۰- محسن یلفانی ۲۵۱- احمد یوسف¬زاده 

۹/۴/۱٣۹۱ 

ادامه¬ی امضاها – ۲ 
۲۵۲- رسول آذرنوش ۲۵٣- هما احمدزاده ۲۵۴- رضا اسپیلی ۲۵۵- شرین اسفندارمذ ۲۵۶- نسرین الماسی ۲۵۷- رضا برومند ۲۵٨- نامدار بی¬نام ۲۵۹- بهرام پرتوی ۲۶۰- شیما پورابراهیم ۲۶۱- مجید تمجیدی ۲۶۲- فرهاد توانا ۲۶٣- علیرضا ثقفی ۲۶۴- آفاق حسینی ۲۶۵- انوش حسینی ۲۶۶- رویا حسینی ۲۶۷- سهراب حسینی ۲۶٨- بهرام خراسانی ۲۶۹- اسماعیل خویی ۲۷۰- سبا خویی ۲۷۱- مسعود داوری ۲۷۲- فرهاد دفتری ۲۷٣- محمد رحمان¬زاده ۲۷۴- حمیدرضا رحیمی ۲۷۵- قاسم روبین ۲۷۶- سیمین روزگرد ۲۷۷- پروین ریاحی ۲۷٨- ح ریاحی ۲۷۹- آرش زهفروش ۲٨۰- بهروز سورن ۲٨۱- سجاد شاهمرادی ۲٨۲- مسعود صدیق¬پور ۲٨٣- جمشید صفا¬پور ۲٨۴- هاله صفرزاده ۲٨۵- فرح طاهری ۲٨۶- داریوش عظیم¬پور ۲٨۷- کامران فخری ۲٨٨- آراز فنی ۲٨۹- خدامراد فولادی ۲۹۰- محمد قائد ۲۹۱- وجیه قاسمی ۲۹۲- پرویز قلیچ¬خانی ۲۹٣- سارا کلهری ۲۹۴- هما کلهری ۲۹۵- یاسمین کلهری ۲۹۶- خورشید کم¬گویان ۲۹۷- میلاد مرادی ۲۹٨- منیژه مرعشی ۲۹۹- داریوش معمار ٣۰۰- امیر مهرزاد ٣۰۱- مریم میرزایی ٣۰۲- میترا نجفی 

 

 

منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا را آزاد کنید! 

مردم آزادی خواه! 

سرانجام پس از ماه¬ها بازجویی و تشکیل پرونده و دادگاه، فریبرز رئیس دانا عضو هیئت دبیران و منیژه نجم عراقی منشی منتخب کانون نویسندگان ایران به فاصله ی چند روز از یکدیگر روانه ی زندان شدند. 
فریبرز رئیس دانا پس از یک مصاحبه ی تلویزیونی درباره ی مسائل اقتصادی شبانه دستگیر و مدت یک ماه در بازداشت به سر برد و در نهایت به یک سال حبس محکوم شد. منیژه نجم عراقی نیز به اتهام ارسال بیانیه¬های کانون نویسندگان ابتدا سه روز بازداشت و سرانجام به یک سال زندان محکوم شد.
از نظر ما امضاکنندگان زیر احکام صادره هدفی جز سرکوب آزادی بیان و مدافعان آن و به ویژه ازکارانداختن کانون نویسندگان ایران ندارد. ما این رویه را محکوم می کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. 
۶/۴/۱٣۹۱ 

۱-آینده آزاد ۲- نفیسه آزاد ٣- فرزانه آقایی¬پور ۴- آیدا ابروفراخ ۵- پروین اردلان ۶- زهره اسدپور ۷- لیلا اسدی ٨- حسن اصغری ۹- مهرنوش اعتمادی ۱۰- روحی افسر ۱۱- الهه امانی ۱۲- ناتاشا امیری ۱٣- مجید امین¬موید ۱۴- آسیه امینی ۱۵- سیامک امینی ۱۶- محمد امینی ۱۷- شهلا انتصاری ۱٨- الناز انصاری ۱۹- علی ایرانلو ۲۰- حسین ایزدی ۲۱- پرویز بابایی ۲۲- کیوان باژن ۲٣- خسرو باقری ۲۴- رضا براهنی ۲۵- کاظم برجسته ۲۶- فانوس بهادروند ۲۷- سیمین بهبهانی ۲٨- ایوب بهزادی ۲۹- حمید بی¬آزار ٣۰- مهناز پراکند ٣۱- سعید پرتوی ٣۲- منوچهر پروین ٣٣- احمد پورابراهیمی ٣۴- بزرگ پور¬جعفر ٣۵- علی پورصفر ٣۶- علی پورنقوی ٣۷- محمود تجلی¬پور ٣٨- فهیمه تعلیمی ٣۹- طلعت تقی¬¬¬نیا ۴۰- محسن توحیدیان ۴۱- علیرضا جباری ۴۲- ناهید جعفری ۴٣- فریده جلالی ۴۴- جلوه جواهری ۴۵- جاهد جهانشاهی ۴۶- فرخنده حاجی¬زاده ۴۷- سعید حزین ۴٨- حسین حسن¬پور ۴۹- جعفر حسین¬زاده ۵۰- حسین حضرتی ۵۱- محسن حکیمی ۵۲- عباسعلی حمیدفر ۵٣- محمد¬جواد خردمند ۵۴- آزاده خسروشاهی ۵۵- یاور خسروشاهی ۵۶- محمد خلیلی ۵۷- رضا خندان (مهابادی) ۵٨- ناهید خیرابی ۵۹- مظفر درفشی ۶۰- علی¬اشرف درویشیان ۶۱- بهرام دزکی ۶۲- رضا دهقان ۶٣- شادی دهقان ۶۴- مریم رحمانی ۶۵- سمیه رشیدی ۶۶- پریسا روشنفکر ۶۷- پیام روشنفکر ۶٨- سعید رضایی ۶۹- ناصر زرافشان ۷۰- علی زرقانی ۷۱- معصومه زمانی ۷۲- محمد زندی ۷٣- مریم زندی ۷۴- نیکزاد زنگنه ۷۵- داود زواره¬ای ۷۶- الناز زینالی ۷۷- ژاله سالاری ۷٨- غلامرضا سامانی ۷۹- فاطمه سرحدی-زاده ٨۰- ایرج سلطانی ٨۱- سعید سلطانی¬طارمی ٨۲- فروغ سمیعی¬نیا ٨٣- صابر سیف¬زاده ٨۴- احترام شادفر ٨۵- فخری شادفر ٨۶- فاطمه شاه¬نظری ٨۷- محمد شکیبی ٨٨- گوهر شمیرانی ٨۹- حماد شیبانی ۹۰- علی¬اصغر شیرزادی ۹۱- خسرو صادقی ۹۲- سیدعلی صالحی ۹٣- حسن صانعی ۹۴- علی صداقتی¬خیاط ۹۵- علی صمدی ۹۶- مریم صمدی ۹۷- نسرین صمدی ۹٨- حسن طالبی ۹۹- سیامک طاهری ۱۰۰- مصطفی طاهری ۱۰۱- محمدرضا طاهریان ۱۰۲- محمدحسین طهماسب پورشهرک ۱۰٣- سوسن طهماسبی ۱۰۴- نرگس طیبات ۱۰۵- سمانه عابدینی ۱۰۶- هوشنگ عاشور¬زاده ۱۰۷- باقر عباسی ۱۰٨- ری¬را عباسی ۱۰۹- صادق عباسی ۱۱۰- فرشته عباسی ۱۱۱- فتانه عباسی¬فر ۱۱۲- زهره عراقی ۱۱٣- پویش عزیزالدین ۱۱۴- پویا عزیزی ۱۱۵- یاسر عزیزی ۱۱۶- رها عسگری¬زاده ۱۱۷- دلارام علی ۱۱٨- بهرام علی¬دوست ۱۱۹- بهلول علی¬دوست ۱۲۰- شاهین علی¬یاری ۱۲۱- محمدعلی عمویی ۱۲۲- مصطفی غلام¬نژاد ۱۲٣- علی فائض¬پور ۱۲۴- احمد فتحی ۱۲۵- فاطمه فتو¬گرافی ۱۲۶- آزاده فرامرزی¬ها ۱۲۷- ناصح فریدی ۱۲٨- رویا کاشفی ۱۲۹- مریم کاویانی ۱٣۰- زهره کریمی ۱٣۱- فریده کریمی ۱٣۲- محمد کریمی ۱٣٣- نوشین کشاورزنیا ۱٣۴- نسیم کلهری ۱٣۵- مرضیه کیانیان ۱٣۶- منیژه گازرانی ۱٣۷- ابراهیم گوهری ۱٣٨- مریم محبوب ۱٣۹- نوید محبی ۱۴۰- معصومه مختاری ۱۴۱- رقیه مرادی ۱۴۲- کاوه مظفری ۱۴٣- اقبال معتضدی ۱۴۴- اکبر معصوم¬بیگی ۱۴۵- خدیجه مقدم ۱۴۶- مجید ملکی ۱۴۷- محمد ملکی ۱۴٨- حافظ موسوی ۱۴۹- سمانه موسوی ۱۵۰- نسترن موسوی ۱۵۱- فیروزه مهاجر ۱۵۲- رضا مهدوی ۱۵٣- ژیلا مهدویان ۱۵۴- عباس مهیار ۱۵۵- ناهید میرحاج ۱۵۶- هدا مینان ۱۵۷- الناز ناطقی ۱۵٨- حسن نایب¬هاشم ۱۵۹- شیدا نبوی ۱۶۰- مریم نجفی ۱۶۱- طلا نژاد¬حسن ۱۶۲- شیوا نظرآهاری ۱۶٣- حمید نعمت¬الهی ۱۶۴- نسرین نعمت¬الهی ۱۵۶- علی نگهبان ۱۶۶- حسینعلی نوذری ۱۶۷- حسن نیک¬بخت ۱۶٨- ناصر وحدتی ۱۶۹- ستاره هاشمی ۱۷۰- مهدی یاوری ۱۷۱- حمید یزدان¬پناه ۱۷۲- فریده یزدانی ۱۷٣- امیر یعقوبعلی ۱۷۴- عنایت یوسف¬پور ۱۷۵- منور یوسف¬پور 
امضاها ادامه دارد. 

اگر خواهان آزادی منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس¬دانا هستید، نام خود را به آدرس زیر بفرستید : 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.