دیدبان حقوق بشر یک واحد ارتش عراق را به قتل زندانیان در موصل متهم کرد
دو هفته بعد از بازپس گیری شهر موصل توسط نیروهای دولتی عراق دیدبان حقوق بشر می گوید یک واحد ارتش عراق که توسط نیروهای آمریکایی آموزش داده شده مرتکب قتل زندانیان در موصل شده است. این نهاد از آمریکا خواسته است کمک های خود به این واحد ارتش عراق را قطع کند.

این اظهارات دیدبان حقوق بشر بدنبال انتشار نوار ویدیویی صورت گرفته که در آن اعضای مربوط به نیروهای عراقی یک زندانی را در زندانی در موصل به قتل می رسانند و چند زندانی دیگر را هم لت و کوب می کنند.

دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است شمار زندانیانی که بدون برگزاری دادگاه کشته شده اند به« دهها نفر » می رسد.

در یک مورد ناظران بین المللی از قتل چهار نفر توسط «واحد شانزدهم ارتش عراق» در اواسط ماه ژوئیه خبر داده اند.

یک مقام ائتلاف بین المللی برهبری آمریکا در عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است که نمیتواند اتهامات وارده از سوی دیدبان حقوق بشر را تائید کند اما تا کید کرده است که « هرگونه تخطی از حقوق بشر در جریان جنگ غیرقابل قبول است و درباره آن بصورت شفاف تحقیق صورت خواهد گرفت و متخلفان بر اساس قوانین عراق مجازات خواهند شد.»

با این حال ائتلاف بین المللی در عراق تائید کرده است که به واحد شانزدهم ارتش عراق تجهیزات و آموزش داده و در صورت اثبات تخطی افراد این واحد از دستورهای فرماندهی، کمک به این واحد قطع خواهد شد.

 

 

 

 

رادیوفرانسه

چاپ