3
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
 تسلیت به بازماندگان حسن نزیه و ملت ایران
رادمردی از تبار ستارخان و باقرخان و از شمار ایرانیان میهن دوست آذری که از جوانی رهبری مصدق بزرگ را در مقام مرشدی خود برگزید، از میان ما رفت. 
زنده یاد حسن نزیه از موضع قدرت و در حالیکه در کابینه مهندس مهدی بازرگان سمت سرپرستی مسائل مربوط به نفت را عهده دار بود با شجاعت گفت: 
"اجرای قوانین اسلامی نه ممکن است و نه لازم" 
و همین امر خشم خمینی را برانگیخت بطوری که عرصه را بر این مرد شجاع و خانواده اش تنگ کرد و اعوان و انصار او، مستهجن ترین اهانت ها را در حق این مرد و خانواده اش روا داشتند. 
حسن نزیه پس از تبعید خود برگزیده، تا آنجا که قدرت جسمانی او اجازه میداد با شرکت در جلسات در شهرها و کشورهای گوناگون اروپا با سخنرانی های مستند خود چه برای ایرانیان و چه برای غیر ایرانیان روشنگری کرد و ستم و فساد دیکتاتوری دینی حاکمیت ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی را افشاء نمود و همه ی همت خود را در جهت اتحاد و همبستگی نیروهای دموکرات اپوزیسیون بکار برد. 
سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این مرد شریف و پاک و میهن دوست را به همسر محترم و فرزندان گرامی او و به ملیون ایران و ملت ایران تسلیت می گوید و امیدوار است که نسل جوان راه مردانی این چنین را که راه و رسم مصدق بزرگ است برگزینند و ادامه دهند.
روانش شاد باد.
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده
 

 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.