نشست های شما

نشست های شما
Neshasthaye shoma-Blog
دعوت از احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی به کنفرانس هامبورگ 2
"انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو"
Alborznews1
 

چاپ ایمیل

متن سخنرانی محمود تجلی مهر در "کنفرانس چشم انداز تغییر در  ایران" هامبورگ / پنل دیدگاه ها
متخصص و مسئولیت اجتماعی دانش
128
 

چاپ ایمیل

سخنرانی شعله زمینی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، نماینده سازمان غیر دولتی سودویند در کنفرانس "چشم اندار تغییر در ایران" - هامبورگ
قوانین مربوط به زنان در ایران در تضاد با تعهدات بین المللی
Shoele Zamini
 
 

چاپ ایمیل

 متن سخنرانی خانم ناهید حسینی در کنفرانس " چشم انداز گذار به دمکراسی  در ایران " هامبورگ - پنل زنان 
تبعیض تحصیلی و وضعیت حقوق شهروندی زنان در ایران
Nahid Hosseini
 
متن سخنرانی حسن مکارمی در کنفرانس "چشم اندار تغییر در ایران" - هامبورگ - پنل دیدگاه ها
چگونه میتوان از خدمات راهبردی در راه سازندگی ایران آزاد وآباد آینده سود جست؟
Hassan Makaremi
 

چاپ ایمیل

متن سخنرانی آقای حسن مکارمی در کنفرانس "چشم اندار تغییر در ایران" - هامبورگ - پنل زنان
"نگاهی ساختآری - فرهنگی - روانی به نقش زنان، از مشروطیت تا به امروز با پیشنهادی بر تعریف شاخص های اندازه گیری"
Hassan Makaremi
 

چاپ ایمیل

گردهمایی مخالفان ایرانی در تبعید
کریستوف ایاد
فرستاده ویژه لوموند به کنفرانس پراگ
Le Monde
 
 

چاپ ایمیل

متن سخنرانی مهران براتی در کنفرانس اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در پراگ
چالش دموکراسی، مسئله قومی ـ ملی
از ملیت گرایی تا ملت سازی
mehran barati
 

چاپ ایمیل

پیام زن یارسانی بە کنفرانس پراگ
نسرین محمدی
به نمایندگی از کمسیون زنان
سازمان دمکراتیک یارسان

مقالات دیگر...

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.