Shapour Bakhtiar
 
گزارش مختصر جلسه ی یادبود و بزرگداشت دکتر شاپور بختیار
به مناسبت صدمین سال تولد رهبر ملی
به مناسبت صدمین سال تولد زنده یاد دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر مشروطه و شخصیت والای ملی و رهبر ملی ایران در جنبش آزادیخواهی و قانون گرایِی پیش و بعد از فتنه ی آیت الله خمینی و  پرچمدار  مبارزه با نظام توتالیتر و ضد ایرانی جمهوری اسلامی، نهضت مقاومت ملی ایران در روز شنبه بیست و هشتم ژوئن برابر هفتم تیرماه، از ساعت سه تا نه بعد از ظهر در شهر کلن(آلمان) جلسه ی سخنرانی و بزرگداشتی، با شرکت چند تن از شخصیت ها و مبارزان ملی برای بنیانگذار و رهبر خود برگذار کرد.
جلسه در ساعت پانزده و سی دقیقه با حضور جمع کثیری از هموطنان، اجرای سرود  ای ایران و سپس یک دقیقه سکوت به یاد قربانیان راه آزادی و میهن، آغاز گردید.
دراین جلسه سپس آقای ایرج پزشکزاد نویسنده ی نامدار ایرانی و دوست و همکار دکتر بختیار، آقای علی شاکری زند همکار نزدیک دکتر بختیار و آقای ناصر کاخساز از مبارزان برجسته ی ملی، درباره ی نقش و روش سیاسی دکتر بختیار سخنرانی کردند.
سخنرانی های آقایان دکتر مسعود نقره کار (نویسنده و پژوهشگر) و علیرضا مناف زاده (پژوهشگر تاریخ) که به علت تعهدات قبلی حضورشان در جلسه میسر نشده بود، بصورت کتبی رسیده بود و قرائت گردید. در جریان جلسه همچنین قطعه ی شعری درباره ی مقام دکتر شاپور بختیار، از سروده های آقای دکتر مسعود عطایی، توسط سراینده به سمع حاضران رسید.
همچنین پیام پشتیبانی و همبستگی حزب سوسیال دموکرات آلمان (کلن)، که در آن از شاپور بختیار به عنوان یک آزادیخواه و سوسیال دموکرات نمونه  و بزرگ ایرانی با حرارت بسیار تجلیل شده بود، قرائت گردید.
خبرنگاران رسانه های بین المللی که از جریان جلسه با فیلم و صدا گزارش تهیه می کردند، در حاشیه ی جلسه نیز با عده ای از سخنرانان مصاحبه هایی به عمل آوردند.
پس از برگذاری بخش پرسش و پاسخ ، جلسه اندکی پس از ساعت ۲۱ پایان یافت.
 
هیئت تحریریۀ نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.