33
 
گزارشی از برگزاری جلسه 22 ژوئن بمناسبت پنجمین سالگرد جنبش سبز در بروکسل
به مناسبت بزرگداشت پنجمین سالگرد جنبش سبز مراسمی در بروکسل - بلژیک در روز یکشنبه ۲۲ ژوئن 2014 (یکم تیرماه) با عنوان "جنبش سبز و افق های آینده" برگزار شد. در این مراسم از طیف های مختلف طرفدار جنبش سبز برای سخنرانی دعوت به عمل آماده بود تا بلکه نظرات و تحلیل های خود را در باره جنبش سبز پس از گذشت پنج سال ارائه دهند. مدیر برنامه آقای مزدک پس از خوش آمدگوئی به حاضرین به معرفی سخنرانان پرداخت. سپس فرصتی را به آقای علی صمد داد تا از طرف سازماندهندگان مراسم ( حامیان جنبش سبز در بلژیک)، متنی کوتاه زیر را برای حاضرین قرائت کند:
"نشست امروز، بمناسبت پنجمين سالگرد جنبش سبز است. جنبش سبز از نگاه برگزار کنندگان اين نشست همچنان زنده است و شاخصه زنده بودن آن به مطالبات دمکراتيک گروههای وسيعی از جامعه، به حضور نيروهای اجتماعی و سياسی جنبش که از هر فرصتی بهره گرفته و خواسته های خود را مطرح میکنند و به ايستادگی رهبران، جريانها و چهره های شاخص جنبش در زندان ها و بيرون از زندانها بر میگردد.
اهداف جنبش سبز طرد ديکتاتوری، تامين حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی در کشور است. اين اهداف تاکنون تامين نشده و همچنان مطالبه گروههای وسيعی از جامعه است.
بی ترديد در شکل گيری، گسترش و تداوم حيات جنبش سبز، خانم رهنورد، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی نقش بارز و برجسته ای داشتند. آنها با پذيرش هزينه های سنگين در مقابل جريان حاکم ايستادند، در مقابل فشارها سرفرود نيآوردند و از حقوق مردم در مقابل استبداد دفاع کردند.
جنبش سبز بی ريشه نبود. جنبش سبز از يکسو ريشه در مطالبات تاريخی و دمکراتيک مردم ايران داشت و از سوی ديگر در بحرانهای حکومت ايران. حکومتهای خودکامه در ذات خود بحران های متعددی را پرورش میدهند. بحران در انسجام درونی، بحران در مشروعيت ايدئولوژيک و ناکارآمدی در هدايت امور. حکومت ايران با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی و شکافهای درون حکومتی دست و پنجه نرم میکرد. بحران کارآمدی از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد عميقتر شده و تاثيرات بسيار مخربی بر حيات اجتماعی، اقتصادی و سياسی برجای گذاشته بود. در مقابل وخامت بحران کارآمدی، نيروی وسيعی از مردم خواستار بهبود وضعيت کشور بودند. آن ها به انتخابات اميد بستند و میخواستند از کانال صندوق رای وضعيت کشور را تغيير دهند. اما جريان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و با دست بردن در آراء مردم، کانديدای مورد نظر خود را از صندوق ها بيرون آورد. سخنان اخير فرمانده سپاه که در رسانه ها منتشر شد، به وضوح نشان داد که ولی فقيه، فرماندهان سپاه، نيروهای امنيتی و راست افراطی از قبل تدارک کودتا را ديده بودند.
جنبش سبز جنبش اعتراضی عليه کودتای انتخاباتی بود ولی در تداوم حيات خود به جنبش فراگير با شعار طرد ديکتاتوری فرا روئيد و نيروهای وسيعی از جامعه را فرا گرفت. در داخل و خارج از کشور نيروهای وسيعی با اين جنبش همراه شدند و يا به حمايت از آن برخاستند. نقطه قوت جنبش سبز در تنوع و رنگارنگی آن بود و است. اين جنبش نه به يک طيف و گرايش، بلکه به گرايشهای مختلف فکری ـ سياسی تعلق دارد. از اينرو جنبش سبز بستر مساعدی را برای کم رنگ کردن مرز خودی و غيرخودی، گفتگو، نزديکی و همکاری بين نيروهائی سياسی که خود را جزو جنبش سبز میدانستند، فراهم آورد.
نشست امروزی ما نمونه ای از گفتگو بين گرايشهای مختلف در جنبش سبز است. ما تلاش خواهيم کرد که در آینده ای نزدیک جلساتی برای هماهنگی و همکاری میان بخش های وسیعتری از دوستداران جنبش سبز در بلژیک برگزار کنیم تا بلکه فعالین جنبش سبز از این طریق بتوانند با گفتگو و توافق، همکاری های بعدی را با کمک هم سازمان دهند".
 
سپس نوبت به آقای دکتر اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید رسید. ایشان درتحلیل های خود تلاش کردند مواضع آقای موسوی را مطرح کنند و با توجه به آن به تحلیل شرایط امروز پرداختند. سپس نوبت به آقای مهدی فتاپور عضو رهبری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و اتحاد جمهوريخواهان ايران رسید و ایشان هم از منظر دیگر تحلیل های خود را در باره جنبش سبز و وضعیت کنونی برای حاضرین در مراسم ایراد کردند. در این بخش فرصتی مجری برنامه به حاضرین در جلسه داد تا سوالات خود را طرح کنند و سپس آقایان فتاپور و امیر ارجمند به سوالات مربوطه پاسخ دادند. بعد از پایان این قسمت فرصتی برای استراحت داده شد. و از شرکت کنندگان در برنامه پذیرائی صورت گرفت.
در ادامه مجری برنامه از آقای علی کشتگر فعال سیاسی چپ دعوت بعمل آورد تا ایشان سخنان خود را برای جلسه مطرح کنند. بعد از پایان صحبت های ایشان فرصتی برای طرح سوال فراهم شد و آقای کشتگر نظرات خود را توضیح دادند. بخش آخر برنامه با سخنرانی آقای حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی و عضو نیروهای ملی - مذهبی
ادامه یافت و ایشان هم در فرصتی که داشتند از زاویه دیگری تحلیل خود را طرح کردند. برنامه با طرح سوال از آقای اشکوری و سپس با پاسخ های ایشان به پایان رسید.
 
لینک کوتاه مراسم 22 ژوئن- جنبش سبز و افق آینده، بروکسل 22 ژوئن 2014
 
عکاس- صابر عباسیان
گزارش از حامیان جنبش سبز در بلژیک
30 ژوئن 2014
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.