Shahla Bahardoost
متن خوشآمد و آغاز کنفرانس « چشم انداز تغییر در ایران » - هامبورگ
شهلا بهاردوست
 
دوستان گرامی ، مهمانان ارجمند
خانم ها، آقایان
به سمینار « چشم انداز تغییر در ایران » خوش آمدید .
ایده ی این کنفرانس برآمده از بحث های عمومی امروز جامعه برای هم اندیشی و گفتگو ميان انديشه های گوناگون و ای بسا مخالف است. لازمه ی دموکراسی، که همه آن را برای ايران فردا می خواهيم، شکیبايی و گفتگو است . ما نيز بی نیاز از گفتگو و هم اندیشی نیستیم و بر ما نيز هست که به گفته زنده یاد محمد مختاری، « تمرین مدارا » کنیم . خوشبختانه، چندی است که برای برون رفت از شرايط نابدلخواه کنونی کشور، بسياری از انديشمندان سیاسی و اجتماعی می کوشند تا برخورد و برهم کنشی انديشه های گوناگون را در « فضای عمومی » فرادست کنند. راستی هم اين است که برآمد دموکراسی جز با گسترش « گفتمان گفتگو » ممکن نیست . از چنين ديدگاهی، « گفتگو » در جامعه ی ما هم تاکتیک است و هم استراتژی. روشن است که « گفتگو » جز رويارويی گفتمان های مختلف و ای بسا و متضاد نمی تواند بود. نقطه ی آغازين دموکراسی نيز همين جا است .
البرز نیوز افتخار دارد که در راستای چنين هدفی، برگزار کننده ی کنفرانس « چشم انداز تغییر در ایران » ، با حضور بسياری از دوستان صاحب نظر سیاسی و اجتماعی است.
با نظر داشت عنوان « چشم انداز تغییر در ایران »،  کنفرانس در برگيرنده پنج پنل سیاسی ، ملی، رسانه ها، زنان و دیدگاه ها است تا مگر، تا سر حد امکان این حوزه ها واکاوی شوند. جا دارد از دوستان گرامی ام که عهده دار بحث ها و سخنرانی ها هستند صمیمانه سپاسگزاری کنم که   تحقق این سمینار ، مدیون تک تک این عزیزان است .
شايان يادآوری است که "کارشناسی" تنها معیار البرز نيوز برای دعوت از سخنرانان بوده است و نه هیچگونه گزینش سیاسی یا ایدئولوژیک. در حد توان کوشيدم تا طیف گسترده ای  از دوستان سکولار ، لائیک ، مذهبی ، ملی – مذهبی ، مارکسیست ، ، ملی ، جمهوری خواه و مشروطه خواه و ديگر را  برای این کنفرانس دعوت کنم که شوربختانه برخی نپذیرفتند. اما، با بلند نظری بسياری ديگر، همچنان که می بینيد، سرانجام کنفرانس « چشم انداز تغییر در ایران » برگزار شد.
شاد و سپاسگزارم، به ويژه آن که هزینه ی  شرکت در کنفرانس، بر عهده ی خود سخنرانان بوده است. کنفرانس ما فقير، اما از نظر مادی و مالی، مستقل و خودگردان است.
امیدوارم که در پی اين نشست، کنفرانس های ديگری را هم در شهرهای مختلف اروپا با کمک یکديگر برگزار کنيم. دبیرخانه ی البرز نیوز می کوشد در جریان نشست امروز و فردا، با هم انديشی و ساماندهی به آن ها دست یابد خواهش می کنم دوستان عزیز در این زمینه نیز به بحث لازم بپردازند تا بتوانیم در پایان ، جمع مشورتی کوچکی برای برنامه ریزی های آینده ، از دوستان حاضر تشکیل دهیم.
در پایان مایلم به هموطنان و مخاطبان این کنفرانس که از طریق رسانه ها ، این کنفرانس را دنبال می کنند، درود بفرستم و آرزو نمایم که با اظهارنظرها و تبادل آرا به افق های بهتری از اهداف دموکراسی خواهانه مان دست یابیم .
 
گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ، اما به خون جگر شود
 
 
دوازدهم ژانویه 2013 – هامبورگ
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.