28-1
 
گزارش هیات رئیسه پنجمین گردهمایی سراسری  جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
پنجمین گردهمایی سراسری  جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران 17طی روزهای 17 و18  19 مه 2013 ،برابربا27و28و29اردیبهشت 1392،در شهر هانور آلمانبرگزار شد. گزارش زیر توسط هئیت رئیسه گردهمایی بر پایه یادداشت های اعضای این هیات و گزارش های منتشر شده، تهیه و تدوین شده است و بدین وسیله توسط شورای هماهنگی جنبش ج دل منتشرمی شود.
سمینار عمومی  روز 17 مه با حضور 12 جریان سیاسی جمهوری خواه
روز نخست 17 مه به برگزاری دو میز گرد اوضاع سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری سال92 و گذار از جمهوری اسلامی  و میز گرد همگرایی جمهوری خواهان با حضور حدود 100 تن از فعالان سیاسی اختصاص داشت .دراین میزگردها، سیزده سخنران از 12 جریان سیاسیاز جمله نمایندگان رسمی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران (اکبر سیف و مهرداد درویش پور)، جبهه ملی ایران در اروپا (کمال ارس)، مجامع اسلامی ایرانیان (علی صدارت)،  اتحاد جمهوری خواهان ایران (مسعود فتحی) ، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران (پرویز مختاری)، سازمان جمهوری خواهان ایران (بیژن حکمت)، حزب دمکرات کردستان ایران (عبدارضا کریمی)، حزب کومله ایران (محمد مصری)،  شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران (مجید زربخش)، اتحاد فدائیان ایران (نادر عصاره)، اتحاد فدائیان خلق ایران- اکثریت (علی پورنقوی) در میز گردها شرکت داشتند. در میزگرد نخست رضا علیجانی از طیف ملی- مذهبی نیز به صفت شخصی شرکت داشت.
در ابتدای برنامه روز اول ناهید جعفرپور، از اعضای شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
ایران ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در این گردهمایی و اعلام یک دقیقه  سکوت به یاد زندانیان سیاسی در بند و جان باختگان راه آزادی ، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران را به عنوان نیرویی که در پی گذار از جمهوری اسلامی به نظامی  دمکرات ولائیک است، یک جنبش تثبیت شده خواند. در پایان ناهید جعفر پور اضافه کرد که از تعدادی از فعالان جنبش زنان برای شرکت در میزگردها دعوت شده بود که متاسفانه به دلیل تلاقی آن با دیگر کنفرانس ها امکان حضور نیافتند.
سپس فردوس میرآبادی از سوی  واحد هانوور جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و کارگاه ایرانیان در هانوور، تبجا، که مسئولیت برگزاری گردهمایی در محل را برعهده داشت، ضمن خوش آمدگویی،  مبانی پایه ای جنبش "جدل " را مورد تاکید قرار داد.
میز گرد اوضاع سیاسی، انتخابات و گذر از جمهوری اسلامی
رضا علیجانی  از طیف ملی مذهبی، اکبر سیف ازجنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، عبدالرضا کریمی از حزب دمکرات کردستان ایران، نادرعصاره ازسازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، محمد مصری از حزب کومله و علی پورنقوی از سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شرکت کنندگان نخستین میزگرد با موضوع انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران و راهکارهای گذر از جمهوری اسلامی بودند. این میزگرد با صحبت های شیدان وثیق، گرداننده میزگرد آغاز شد. اوگفت:  پرسش ما در این میزگرد این است که افراد حاضر در این میزگرد آیا انتخابات را تحریم می کنند یا در آن شرکت خواهند داشت؟ چرا تحریم یا چرا شرکت؟ موضع اپوزیسیون دراین باره چه باید باشد؟  آیا اختلافات درون حاکمیت به تضعیف آن خواهد انجامید؟
رضا علیجانی، فعال ملی - مذهبی  گفت: اگر یک کاندیدا به مشی آگاهی بخشی در جامعه و به روند دمکراتیک شدن آن کمک کند؛ من از او حمایت خواهم کرد. اگر کاندیدایی باشد که یک مقدار فضای اجتماعی ایجاد کند ما چه با دستکش برویم به او رای بدهیم چه با دسته گل فرقی نمی کند. استراتژی نامو سی نیست و انتخابات هم پایان تاریخ نیست.
اکبر سیف، دیگر از  جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران گفت: در یک انتخاباتی که به آن ترتیب برگزار می شود و دست کم چهار نفر از کاندیداهای آنها تحت تعقیب بین المللی هستند من  به عنوان یک شهروند نمی توانم شرکت کنم. او اشاره کرد جمهوری خواهان دمکرات و لائیک دست رد به این انتخابات می زنند.
نادر عصاره،ازسازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در ادامه این میزگرد تاکید کرد این انتخابات، انتخاباتی نیست که در رابطه با حق حاکمیت مردم باشد. او با تاکید بر اینکه جمهوری خواهان تلاش می کنند صدای مشترکشان را بلند کنند گفت:  این موضع نباید طوری باشد که به انشقاق درون جمهوری خواهان منجر شود.
علی پورنقوی، از سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت- هم در صحبت های خود گفت  موضوع رای دادن به هاشمی برای من نیز منتفی نیست.  من حرفم این است در جریان آنچه که در یک ماه آینده اتفاقا خواهد افتاد پیشاپیش نه شرکت در انتخابات را تبلیغ کنیم و نه تحریم آن را. بلکه مناسباتی را که جامعه با کاندیداها اتخاد می کند به صورت دقیق رصد کنیم.
عبدالرضا کریمی، از حزب دمکرات کردستان ایران سخنران بعدی بود و تاکید کرد موضع او و حزبش عدم شرکت وتحریم این انتخابات می باشد و بهتر است به  جای پرداخت به حکومت، به آنالیز اپوزیسیون پرداخت و راه چاره ای برای دسترسی به اهداف خود جستجو کند. آخرین سخنران این میزگرد محمد مصری، عضو حزب کومله کردستان ایران بود که تاکید کرد حزب کومله نیز این انتخابات را هم تحریم خواهد کرد و مردم کرد نمی توانند به قاتلین خود رای دهند.
میز گرد همگرایی جمهوری خواهان ایران
میزگرد دوم  سمینار روز اول با مدیریت رسول آذرنوش و با حضور مهرداد درویش پور از جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ، کمال ارس از جبهه ملی ایران در اروپا، بیژن حکمت از سازمان جمهوری خواهان ایران، مجید زربخش از شورای موقت سوسیالیست های ایران، علی صدارت از مجامع اسلامی ایرانیان در خارج از کشور، مسعود فتحی از اتحاد جمهوری خواهان ایران و پرویز مختاری از اتحاد برای پیشبرد سکولاردمکراسی در ایران،  با موضوع بررسی زمینه ها و موانع همگرایی جمهوری خواهان ایران برگزار شد.
ابتدا مهرداد درویش پور، عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در پاسخ به پرسش رسول آذرنوش درباره تاریخچه تلاش برای همگرایی جمهوری خواهان درجنبش جدل و زمینه ها و موانع آن گفت: ما برپایه قرار گردهمایی موسس،  در صدد برآمدیم همگرایی بین گروه هایی  که به جمهوری اسلامی نه می گویند را سازمان دهیم.  مدت ها بعد ابتکار همکاری 9 گروه جمهوری خواه را پی ریختیم. از آنجا که در زمینه استراتژی، این گروه ها بسیار متفاوت بودند، حوزه این همکاری ها از فعالیت در زمینه حقوق بشر فراتر نرفت. در دور دوم اما ابتکار دیگر را با ترکیب دیگری آغاز کردیم تا بر اساس آن جریان های با هویت جمهوری خواهی مساله همگرایی را به طور جدی تر و نه  فقط در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بشر دنبال کنند و علاوه بر این درپی آنیم با دیگر گروه جمهوری خواه کنفرانس های بزرگ جمهوری خواهی را سازمان بدهیم
بیژن حکمت، از مسئولان سازمان جمهوری خواهان ایران و از دیگر سخنرانان این میزگرد از ضرورت ایجاد یک سازمان جمهوری خواهی برای شکل بخشیدن به پروژه همگرایی جمهوری خواهان سخن گفت. او تشکیل سازمان واحد جمهوری خواهان را در گرو پیشبرد مدل های جدیدی از سازمانیابی دانست که بر پایه تشکیل انجمن های شهری جمهوری خواهی استوار باشد که بیشتر برای کف مطالبات جمهورری خواهان در خارج از کشور به بسیج مبارزه می پردازد.  
علی صدارت از مجامع اسلامی ایرانیان و از دیگر سخنرانان این میزگرد تاکید کرد علاوه بر لائیسیته می بایست بر ضرورت عبور از نظام  و تکیه بر حفظ  استقلال  و یکپارچگی کشور و مرزبندی با بدیل سازی توسط قدرت های بیگانه و مداخله خارجی تاکید کرد و آنها را خط قرمزهایی برای همکاری  خواند. کمال ارس، از  جبهه ملی ایران در اروپا با اشاره به تجربه همکاری 9 سازمان جمهوری خواه که از نظر او تجربه مثبتی نبوده است سخن گفت. او اضافه کرد مساله همگرایی با آن بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که موضع صریح در برابر حکومت ندارند برای ما مطرح نیست.
پرویز مختاری، از اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران گفت:  تشکیل دو جریانجمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و اتحاد جمهوری خواهان ایران در یک دهه پیش در شرایط موجود نوعی بدعت به شمار می آمد. تشکل های سیاسی در ایران عمدتا یا شخصیت محور بودند یا ایدئولوژی محور. اما این دو سازمان نه شخصیت محور بودند نه ایدئولوژی محور. اما گام های دیگر در جهت سازمان دادن فعالیت های دمکراتیک برداشته نشد و کار به اعلامیه دادن خلاصه شد.
مسعود فتحی، از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان ایران در ادامه این میزگرد گفت اتحاد جمهوری خواهان ایران هدفش را تغییر بنیادین ساختار سیاسی در ایران قرار داده است. همه ما بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی تاکید داریم و البته این به معنای شکستن و درهم کوبیدن آن نیست و همگرایی جمهوری خواهان را برغم تفاوت ها  و موانع امکان پذیر دانست.
مجید زربخش، از اعضای شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران مساله قومی و ملی دلیل  را یکی از دلایل  مهم پراکندگی در میان گروه های جمهوری خواه ایران دانست که در درون اپوزیسیون بدون پاسخ مانده،  تا جایی که به گفته او این گروه ها به دلیل این مشکل بزرگ حتی نتوانسته اند با گروه های دمکرات کردستان و کومله به توافق های لازم برسند.او افزود کسانی که آمیختگی دین و دولت را به اشکال مختلف توجیه می کنند طبعا امکان همکاری در چارچوب یک سازمان با آنها ناممکن است. همچنین کسانی که توجیه گر دخالت خارجی به اشکال مختلف هستند طبعا با کسانی که در اندیشه استقلال ایران هستند نمی توانند همگرایی داشته باشند.
 
انتخاب هیئت رئیسه و تصویب برنامه کار گردهمایی
روزهای شنبه و یک شنبه  18 و 19 مه گردهمایی پنجم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران با یادی از زندانیان سیاسی در بند و جان باختگان راه آزادی رسما آغاز به کار کرد. در روز اول پس از انتخاب هئیت رئیسه  گردهمایی ( متشکل از مهرداد درویش پور، اکبر سیف و انور میرستاری) و مبنا قراردادن آئین نامه گردهمایی پیشین "جدل" به عنوان مبنای کار، برنامه کار روزهای شنبه و یکشنبه تصویب شد. نخست به دعوت هیئت رئیسه، عباس عاقلی زاده، ازمبارزان پرسابقه و از قدیمی ترین همراهان جنبش جدل، ضمن خیرمقدم به حاضران، سخنانی درتوضیح مواضع جنبش جدل و ضرورت تداوم راه آن ایراد کرد.
برنامه کار گردهمایی در این دو روز به این ترتیب پیش رفت که نخست مسئولان گروه های ارائه کننده اسناد پیشنهادی برای گردهمایی، توضیحاتی درباره این اسناد دادند. شیدان وثیق درباره بیانیه سیاسی، رسول آذرنوش درباره منشور سیاسی، مهرداد درویش پور درباره طرح همگرایی و اصغر اسلامی درباره اصلاح سند ساختار توضیحاتی دادند. پس از چند دور بحث در باره این چهار سند، کمیسیون های چهار گانه ای برای نهایی کردن این اسناد با توجه به پیشنهادات تشکیل شد و پس از گزارش کار مسئولان کمیسیون ها درباره اصلاحات وارد شده و ارائه متن نهایی، دور دیگری از بحث در باره اسناد نهایی و پاره ای از بندهای پیشنهادی صورت گرفت و در پی آن درباره اسناد رای گیری شد.
 
تصویب اسناد
 سند  بیانیه سیاسی پس از اصلاحات وارده در کلیت خود با 93 درصد رای مثبت شرکت کنندگان تصویب شد.
سند منشور سیاسی نیز پس از اصلاحات نهایی در کلیت خود با 74  درصد رای مثبت تصویب شد.
سند همگرایی جمهوری خواهان نیز پس از اصلاحات نهایی و افزوده شدن پیشنهاداتی در آن در کلیت خود، با نزدیک به 70 درصد  رای مثبت شرکت کنندگان تصویب شد.
سند ساختار نیز با اصلاحات نهایی در کلیت خود با 86 درصد رای مثبت شرکت کنندگان تصویب شد.
لازم به تذکر است که تغییرات در سند ساختار و منشور سیاسی بنا بر اساسنامه نیازمند رای مثبت بیش از 60 درصد همراهان شرکت کننده در گردهمایی بود و دیگر اسناد با اکثریت نسبی قابل تصویب بودند.
برخی از فرازهای این اسناد که جداگانه در باره آنها نیز گفتگوهای مفصل و رای گیری شد از این قرارند:
 
بیانیه سیاسی
در بیانیه سیاسی پیشنهادی به گردهمایی بر ضرورت تحریم انتخابات پیش رو توسط جمهوری خواهان دمکرات و لائیک  تاکید شده بود. دیدگاه دیگری در مقابل از عدم شرکت در انتخابات سخن می گفت. در نهایت پیشنهاد تحریم انتخابات به تصویب رسید. پیشنهاداتی نیز در راستای تاکید بیشتر بر مبارزه مسالمت آمیز ارائه شد. اما فرمول بندی پیشنهادی  آمده در بیانیه سیاسی به همان صورت  تصویب شد: "خواست ما این است كه این نظام بیدادگر به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز برچیده شودو  مابرای آن مبارزه می کنیم؛ هرچند كه كارنامه‌ خشونت‌بار آن از وجود چنین ظرفیتی حكایت نمی‌كند. ما از شكل های گوناگون جنبش های اعتراضی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می‌كنیم و بر این باوریم كه در نهایت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحمیل می‌كند. قیام علیه جباریت، حق مردم است".
در قسمت مخالفت با  سیاست های هسته ای رژیم و حمله نظامی در بیانیه سیاسی، پیشنهاد حمایت از تحریم های هدفمند سازمان ملل رای نیاورد و به جای آن پیشنهاد زیر تصویب شد:
تاکنون در جمهوری اسلامی اکثر قدرتهای بزرگ مالی و نظامی دنیا فعالیتهای اقتصادی داشته اند و به خصوص این نظام با تکیه بر آنها مبارزات به حق مردم را با مجهز شدن به ابزارهای مدرن سرکوب  کرده است. اختلاف ما و مردم با جمهوری اسلامی از نوع اختلاف قدرتهای بزرگ جهانی با نظام نیست. از این رو ما ضمن مخالفت با دخالت سیاسی و نظامی کشورهای خارجی در امور داخلی ایران مخالفت خود را با غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاحهای کشتارجمعی ( اتمی شیمیائی و میکروبی) در ایران و جهان اعلام می داریم.
 
منشور سیاسی
در سند منشورسیاسی که با الهام ازسند سیاسی مصوبه نخستین گردهمائی سراسری جنبش جدل تنظیم شده و برای به روز کردن مبانی پایه ای جدل علاوه برموارد پیشین نکات جدیدی نیز اضافه شده بود. از جمله در ارتباط با مبارزه برای رفع تبعیض اتنیکی در کشور بند زیر تصویب شد:
پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور، سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان، عدم به کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی برای تعیین شکل و چارچوب مطلوب همزیستی مسالمت آمیز در سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی ...)، پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
همچنین دراین منشور بند مربوط به پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار، هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی تصویب شد.  در مورد مسئله بهبود موقعیت زنان نیز بند زیر تصویب گردید:
تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
بند مربوط به پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند نیز به تصویب رسید.
 
همگرایی جمهوری خواهان
در  طرح همگرایی و اتحاد عمل جمهوری خواهان که به تصویب گردهمایی رسید نخست به ضرورت ایجاد بلوک نیرومندی از گروه های متنوع اپوزیسیون جمهوری خواه با پیشینه و افق های فکری و سیاسی گوناگون که می تواند "در تقویت راه حل دمکراتیک که خواستار گذار مسالمت آمیز از استبداد دینی حاکم به نظامی جمهوری مبتنی برجدایی دین و دولت است، نقش موثری ایفا کند"، اشاره شده است. در این طرح آمده است "برای بررسی چگونگی امکان برون رفت از وضعیت کنونی، پایان بخشیدن به استبداد دینی حاکم و گذار به دمکراسی در ایران، و بررسی زمینه ها و موانع همگرایی جمهوری خواهان، می بایست برای برگزاری کنفرانس های بزرگ پی درپی جمهوری خوهان گام برداشت". این سند  تاکید بر آن دارد که "حضور هرچه بیشتر گرایشات متنوع جمهوری خواه در این کنفرانس ها، در گرو آن است که عام ترین پایه های موازین جمهوری خواهان - جمهوری، دمکراسی و جدایی دین و دولت از یکدیگر بر پایه موازین جهانی حقوق بشر - کار پایه این گردهمایی ها باشد. کم ترین هدف این پروژه می تواند سازماندهی دیالوگ سالم بین گرایشات گوناگون جمهوری خواهی باشد و در بهترین حالت می تواند به ابزار همگرایی و نزدیکی بیشتر جمهوری خواهان و یا بخش های بزرگ تری از آن بدل شود".
پیشنهادات الف وب زیرنیز پس ازتصویب، به این طرح افزوده شدند.
الف: در این راستا مدتی است به ابتکار جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران دیالوگ های سازنده و گسترده ای میان ما و اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی درایران و همچنین سازمان جمهوری خواهان ایران جریان داشته است.
ب:  پیشرفت این پروژه و سازماندهی کنفرانس های پی درپی و بزرگ جمهوری خواهان در گرو آن است که از تعداد هر چه بیشتر نیروهای جمهوری خواه برای شرکت در این کنفرانس ها دعوت به عمل آورد تا این دیالوگ ها و همکاری ها بتواند اثر و بازتاب اجتماعی درخوری در سطح کل جامعه ایران داشته باشد. گردهمایی پنجم پیشنهاد می کند هیئت های نمایندگی از این جریان های جمهوری خواه تشکیل شوند تا گفتگوها و همکاری های فشرده تری در راستای تلاش برای دسترسی به اهداف فوق سازمان یابد.
 
ساختار
سند ساختار نیز با ایجاد تغییراتی در ساختار تشکیلاتی جدل تلاش کرد فعالیت های خود را بهبود دهد که مهمترین آن طرح مربوط به تغییر تعداد اعضای منتخب شورای هماهنگی بود که  جمع 5 نفره شورای هماهنگی به تصویب رسید. در عین حال شورای هماهنگی منتخب گردهمایی با نمایندگان واحدهای محلی تکمیل خواهد شد.
پیام های احزاب جمهوری خواه وانتخاب شورای هماهنگی جدید
در گردهمایی پنجم پیام های کتبی و شفاهی همبستگی از سوی 10  جریان جمهوری خواه و یا نمایندگانشان همچون جبهه ملی ایران در اروپا،  سازمان جمهوریخواهان ایران،  اتحاد برای پیش برد سکولار دمکراسی در ایران، اتحادجمهوری خواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله ایران، مجامع اسلامی ایرانیان در خارج ازکشور، سازمان فدائیان ایران اکثریت، اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های به گردهمایی پنجم  ارسال و یا خوانده شد. علاوه بر آن این میهمانان به صورت فعال در بحث ها ی گردهمایی شرکت داشته و پیشنهاداتی در باره موضوعات مورد بحث ارائه کردند.
در پایانشورای هماهنگی پنج نفره ای انتخاب شد که فعالیت های جنبش جدل را طی دوسال آینده را هماهنگ کند. اعضای این شورا عبارتند از اکبر سیف، ناهید جعفر پور، احسان دهکردی، فردوس میر آبادی و هرمز هوشمند. این شورا قرار است با افزودن نمایندگانی از واحدهای محلی تکمیل شوند.
 این گردهمایی بازتاب گسترده ای در سایت های ایرانی و رسانه های بین الملی فارسی زبان همچون صدای آمریکا، رادیو فردا، سایت رادیو زمانه ، تلویزیون اندیشه و دهها سایت فارسی زبان داشت. ویدیوی کامل دو میز گرد سمینار روز اول درباره اوضاع سیاسی، انتخابات و گذر از جمهوری اسلامی و طرح همگرایی را می توان در لینک های زیر مشاهده کرد. همچنین متن کامل اسناد مصوبه گردهمایی، پیام های احزاب و همچنین دیگر گزارشات از این گردهمایی در سایت ندای آزادی منتشر شده است.
http://www.jjdli.com/fa/
http://www.youtube.com/watch?v=enKxkntbNkI
http://www.youtube.com/watch?v=6fhNxNQqfro
http://www.youtube.com/watch?v=PIUoqzcw_C4
 
هیئت ریسه پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
دوم ژوئن 2013
 
 
 
28-2

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.