صفحات ویژه

صفحات ویژه

1

کتاب گفتگوی سازمان چریک های فدایی خلق ایران 
و
سازمان مجاهدین خلق ایران  سال ۱۳۵۴ در ۱۲ فایل صوتی
Goftoguhaye-do-sazman-Ruye-Jeld
 

چاپ ایمیل

110 مین سالگرد تولد بزرگ  علوی
نگاه به سه دوره از زندگی بزرگ علوی همراه با فیلم مستند 
(1282-1316 شمسی) 
حمید احمدی، مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران (برلین)
Bozorg Aalavi1
 

چاپ ایمیل

شصت و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد
گفتگوی حمید احمدی با فریدون هویدا نماینده وقت ایران در این اجلاس و امضاء کننده سند اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948
Ferydoun Hoveyda
 

چاپ ایمیل

نگاهی به داستان 40 ساله انرژی اتمی در ایران
از درون  خاطرات دکتر اکبر اعتماد اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با دکتر حمید احمدی
( به مناسبت 40 مین سال تاسیس سازمان انرژی اتمی ایران )
Akbar Etemad
 

چاپ ایمیل

دوره دوم : فیلم های موضوعی از ورود ارتش متفقین به ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد سال 1332
26-روایت هایی از زندان سیاسی در این دوره
26.1 روایتی از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین
آخرین ایرانی بازمانده از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین در 27 ماه مه 2012 در غربت درگذشت
Ata Safavi
 

چاپ ایمیل

دوره اول: فیلم های موضوعی از دوره  انقلاب مشروطه تا  پایان سلطنت رضاشاه (1905-1941) میلادی
1-جلسه مؤسسان  اجتماعیون عامیون ایران (سوسیال دمکرات های ایران) در باکو در سال 1905 میلادی
Fereydoun Azarnour
 

چاپ ایمیل

نقدی بر پاره ای از نظرات پیرامون نقش حزب توده در روزهای  ۲۵ تا ۲۸  مرداد
خسرو شاکری (زند)
بخش اوّل و دوّم
Khosro Shakeri Zand
 

چاپ ایمیل

نقش سرگرد همایونی در شکست کودتای 25 مرداد 1332
انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران - برلین
Mehdi Homayouni
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.