Khavaran
 

فهرست تکميلي 4799 نفر از جانفشانان و جان باختگان کشتار سراسري تابستان 1367

برای دانلود اینجا و یا روی عکس بروید.
 
 
 
 
 
 
 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.