Ata Safavi
 
دوره دوم : فیلم های موضوعی از ورود ارتش متفقین به ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد سال 1332
26-روایت هایی از زندان سیاسی در این دوره
آخرین ایرانی بازمانده از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین در 27 ماه مه 2012 در غربت درگذشت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.