Ata Safavi
 
دوره دوم : فیلم های موضوعی از ورود ارتش متفقین به ایران از شهریور 1320 تا کودتای 28 مرداد سال 1332
26-روایت هایی از زندان سیاسی در این دوره
26.1 روایتی از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین
آخرین ایرانی بازمانده از اردوگاه کار اجباری در دوران استالین در 27 ماه مه 2012 در غربت درگذشت
 
برای دیدن فیلم روی عکس یا نام موضوع و یا اینجا را کلیک کنید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.