ورزشگاه سن سیرو در میلان 'تخریب می‌شود'

استاديوم مشهور سن سيرو در ميلان ايتاليا قرار است تخريب و استاديوم تازه‌ای جايگزين آن شود.

اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه مقامات ميراث باستانی ايتاليا با تخريب و ساخت یک استاديوم جدید موافقت كردند.

دو باشگاه فوتبال آ ث ميلان و اينتر ميلان با هم به طور مشترک از اين استاديوم كه در سال ١٩٢٦ ساخته شده، استفاده کرده‌اند.

اين دو باشگاه سال گذشته درخواست كردند كه مشتركا يك استاديوم ٦٠ هزاری نفری در كنار ورزشگاه كنونی بسازند.

هر چند كه اجازه مقامات ميراث باستانی ايتاليا، تصميم نهایی در اين مورد نيست اما گام مهمی در جهت اجرای اين طرح است.

ورزشگاه سن سیرو

شهرداری ميلان كه صاحب اين بنا است، معتقد است كه استاديوم فعلی هيچگونه اهميت معماری كه مانع تخريب آن شود، ندارد.

سن سيرو تا كنون چند بار بازسازی شده و تنها ميزان كمی از بخش قديمی استاديوم باقی مانده است.

نمايندگان شهر ميلان از جمله جوزپه سالا، شهردار اين شهر تا كنون چندين بار طرح های تخريب كامل سان سيرو را زير سؤال برده اند.

آث ميلان و اينتر ميلان طرحهای اوليه را كه بر اساس آن كل استاديوم تخريب می شد را اصلاح كرده اند.

طرحهايی كه در حال حاضر تحت بررسی است شامل جايگزين كردن بيشتر قسمت های قديمی اين بنا می شود اما در عين حال بخشی از آن را حفظ می كند كه اين باشگاهها در آن تاسيسات ورزشی تازه ای بسازند كه در دسترس عموم قرار گيرد.

 

 

 

بی بی سی

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.