Blog

جامعه مدنی

خشونت جنسی علیه زنان 'جنایتی که در افغانستان همواره کتمان شده'

چاپ ایمیل

از زنان ژاپنی خواسته شده برای 'زنانه‌بودن' در محل کار عینک نزنند

چاپ ایمیل

پرونده آزار و اذیت جنسی زنان در اداره‌های دولتی افغانستان مستند شده است

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.