Blog

پیش خوان

طرحی اولیه‌ پیرامون
سیر گفتمانی ما!
با نگاه به پیشا و پسین گفتمان فدایی خلق
و
درنگی بر پسامدهای بحران چپ
بهزادکریمی
Behzad Karimi Seyre Goftemanie Ma
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.