Blog

 
Frau Shahla Bahardoost-3 Edit
سخنی با شما خوانندگان و دریافت کنندگان مطالب البرز نیوز که هزاران می باشید و امید که همیشه برقرار باشید.
بدون مقدمه صحبتم را برایتان بازگو می کنم تا بدانید پشت صحنه ی سیاست چه می گذرد و نمایندگان سیاست وزارت اطلاعات تا کجا که نفوذ ندارند!!
آری می گویم: 
کسی که جرئت ندارد و آنقدر بزدل است که بدون هیچ دلیل و مدرکی مانند عمو مردک ها و خاله زنک ها که سر کوچه می نشستند و حین تخمه شکستن مدام غیبت می کردند و خواسته و یا ناخواسته به دلیل عدم سواد و فرهنگ مدام دیگران را تخریب می کردند دست به همان کار می زند بهتر است دهانش را ببندد تا دیگران دهانش را نبسته اند!!
بارها به شکلهای مختلف طی مدت چند ماهه ی اخیر به من گفته شد که این و آن می گویند که کنفرانسهای البرز نیوز ادامه ی کنفرانسهای پراگ و استکهلم است!!!
ضمن احترام به دست اندرکاران اتحاد برای دمکراسی، این شایعه را و چسباندن این رسانه را به یک حرکت سیاسی پای نادانی سخن پراکنها گذاشتم و توضیح خودم را به خبر رسان دادم. اما متاسفانه این حرکت تخریبی ادامه دارد!!
لذا لازم می بینم با احترام به کلیه ی احزاب و سازمانهای سیاسی اعلام کنم که اگر انصاف و شرف سیاسی هنوز نمایی در شما دارد و شما نیز خود را نماینده ی بخشی از مردم سرزمینمان می دانید و ادعای رهبری این بخش را بسوی دمکراسی و آزادی بیان دارید اعلام موضع  رسمی بنمایید! 
همگان می دانند که البرز نیوز (سبز یعنی وطن) را یک زن (شهلا بهاردوست) می گرداند و به هیچ احدی در این دنیا وابستگی و تعلق ندارد. سالیان سال است که بنده طی مدت اقامتم در خارج از مرزهای میهن مدام قدم در راه فرهنگ و سیاست برداشته ام تعداد کنفرانسها و جلسات ادبی، فرهنگی، سیاسی که گذاشته ام بیشتر از وجود نفرات شما در احزاب و سازمانهایتان می باشد!!
کارهای من همه ثبت شده اند و همیشه درها بروی همه باز بوده و همگان توانسته اند با هر اندیشه ای که دارند حضور پیدا کنند و با دیگراندیشان وارد گفتگو شوند. این را هم در تمامی دعوتهایم از افراد و شخصیت ها نشان داده ام.
اما اینکه بیکباره میان دیگران احمقی چواندازی می کند و بقیه هم بدنبالش سرازیر می گردند نشان از چیزی جز عدم درک از آزادی بیان و پذیرش یک رسانه ی آزاد نیست.
هدفی ندارد جز اینکه تفرقه در صفوف دمکراسی خواهان بیاندازد و بتواند اندیشه ی پوک و فسیلی خویش را پیش ببرد.
تلاش برای محدود کردن و تخریب رسانه ای که رسمن مواضع خویش را همانگونه که در پی این یادداشت می آید نیست
اینان باید بدانند که جز داغ ننگ بر پیشانی شان و ثبت آن بر ورقهای تاریخ چیزی برایشان نخواهد ماند. 
 
زنده باد آزادی و دمکراسی
پیش بسوی ایرانی آباد و آزاد
 
شهلا بهاردوست
 

چاپ ایمیل

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.