***Video not found*** (Cannot get youtube video data. Please Check Youtube API Key.)


part9.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش  نهم
part9.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نهم
part11.mov    گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش  یازدهم
part11.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش یازدهم
 

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.