part18.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هیجدهم


part2.mov.wmv  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش  دوّم
part2.mov.wmv گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دوّم
part6.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش  ششم
part6.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش ششم
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011
حسن ماسالی - هامبورگ  8.04.2011
حسن ماسالی - هامبورگ 8.04.2011
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011

پیام آقای حسن شریعتمداری - دانشگاه جورج تاون
پیام آقای حسن شریعتمداری - دانشگاه جورج تاون
1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
5.flv  پرسش و پاسخ بخش اوّل - پرسشهای اختر قاسمی
5.flv پرسش و پاسخ بخش اوّل - پرسشهای اختر قاسمی
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ دو
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ دو
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ پنج
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ پنج

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.