***Video not found*** (Cannot get youtube video data. Please Check Youtube API Key.)


کنفرانس چشم انداز  تغییر در ایران هامبورگ 2013
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ 2013
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
 

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.