***Video not found*** (Cannot get youtube video data. Please Check Youtube API Key.)


کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ یک
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ یک
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ هفت
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ هفت
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ دو
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ دو
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ سه
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ سه
Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden Hamburg, 27.07.2013
"Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden" Hamburg, 27.07.2013

گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
Rais dana 1.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش اوّل 2011 ماه مای
Rais dana 1.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش اوّل 2011 ماه مای
part1.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش اوّل
part1.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش اوّل
part14.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم
part14.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم

part15.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش پانزدهم
part15.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش پانزدهم
part23.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و سوّم
part23.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و سوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش نهم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش نهم

بخشی از پرسش و پاسخ - هامبورگ فروردین 1390
بخشی از پرسش و پاسخ - هامبورگ فروردین 1390
 

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.