Lampedusa in Hamburg 2.11.2013


کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ یک
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ یک
کنفرانس چشم انداز تغییر در ایران هامبورگ - کلیپ سه
کنفرانس "چشم انداز تغییر در ایران" هامبورگ - کلیپ سه
گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
گفتگو با آزاده فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا
29.01.2012 پیرامون سمینار اولاف پالمه - هامبورگ
29.01.2012 پیرامون سمینار اولاف پالمه - هامبورگ
گفتگو با دکتر جمشید اسدی 24.01.2012
گفتگو با دکتر جمشید اسدی 24.01.2012

گفتگو با حسن ماسالی - فروردین 1390
گفتگو با حسن ماسالی - فروردین 1390
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
گفتگو با مهدی سامع تیر 1390
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آن - 24 آوریل 2010 - بخش اوّل
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش دهم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش دهم
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011
مهران براتی - هامبورگ16.10.2011

1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
1.flv خوشآمدگویی / پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
Iran.wmv باشد که نسیم آزادی بر خاک میهن بوزد
Iran.wmv باشد که نسیم آزادی بر خاک میهن بوزد
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ شش
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ شش
Nedaye Khas O Khashak.wmv ندای خس و خاشاک
Nedaye Khas O Khashak.wmv ندای خس و خاشاک
Nachrichten.mp4 Iran-Tehran
Nachrichten.mp4 Iran-Tehran

Rais dana 2.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش دوّم
Rais dana 2.wmv گفتگو با فریبرز رئیس دانا بخش دوّم
part7.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفتم
part7.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفتم
part9.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نهم
part9.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نهم
part10.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دهم
part10.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش دهم
part11.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش یازدهم
part11.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش یازدهم

part13.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سیزدهم
part13.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش سیزدهم
part14.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم
part14.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش چهاردهم
part17.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفدهم
part17.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش هفدهم
part19.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نوزدهم
part19.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش نوزدهم
part20.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیستم
part20.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیستم

part22.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و دوّم
part22.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و دوّم
Part25.mov  گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و پنجم
Part25.mov گفتگو با محمد تقی سید احمدی بخش بیست و پنجم
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
ژاله وفا - هامبورگ 8.04.2011
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011
محمود راسخ افشار - هامبورگ 8.04.2011
گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم تیر 1390
گفتگو با دکتر حسن نایب هاشم تیر 1390

به یاد حمید اشرف - گفتگو با فرخ نگهدار - آذر 1389
به یاد حمید اشرف - گفتگو با فرخ نگهدار - آذر 1389
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 - بخش سوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن - 24 آوریل 2010 - بخش سوّم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش پنجم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش پنجم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هفتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هشتم
جنبش سبز و چشم اندازهای آینده ی آن 24 آوریل 2010 بخش هشتم

weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 2.flv
weltweiten Aktionstag am 15.Oktober in Hamburg 2.flv
یادمان مهرداد مشایخی هامبورگ 16.10.2011.wmv
یادمان مهرداد مشایخی هامبورگ 16.10.2011.wmv
به یاران دربند- بهارانتان خجسته باد - بهار 1391.wmv
به یاران دربند- بهارانتان خجسته باد - بهار 1391.wmv
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو یک
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو یک
کنفرانس بروکسل پیشبرد اتحاد برای دمکراسی ویدئو سه
کنفرانس بروکسل "پیشبرد اتحاد برای دمکراسی" ویدئو سه

انتخابات آزاد، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
انتخابات آزاد، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی
گفتگو با آرام حسامی - پراگ
گفتگو با آرام حسامی - پراگ
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ سه
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ سه
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ چهار
سومین کنفرانس اتحاد برای دمکراسی در ایران - کلیپ چهار
کنفرانس انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو هامبورگ کلیپ چهار
کنفرانس "انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران و چالش های پیش رو "هامبورگ کلیپ چهار

Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden Hamburg, 27.07.2013
"Stop Watching Us -- We are all Edward Snowden" Hamburg, 27.07.2013
 

تماس با البرزنیوز

payam

لطفن برای فرستادن پیام، پیشنهاد و نظر خود برای البرز نیوز از این بخش استفاده نمایید.
×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.