69 درصد کودکان کار اتباع خارجی هستند
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 31 درصد کودکان کار و خیابان ایرانی و بقیه جزو اتباع خارجی به ویژه از افغانستان و پاکستان هستند و به تازگی نیز اتباع کشورهای دیگر به آنها اضافه شده اند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا جعفری در نشست خبری به مناسبت هفته کودکان (14 تا 20 مهرماه جاری) افزود: 74 درصد کودکان کار و خیابان خارجی، فاقد اسناد هویتی و اوراق معتبر هستند که ارائه خدمت از سوی بهزیستی به آنان را دچار مشکل می کند و بسیاری از آنان از ادامه تحصیل بازمی مانند که البته برای آنان کلاس های جبرانی و تقویتی می گذاریم.
وی افزود: این کودکان از خانواده های فقیر هستند و فقر اقتصادی و معیشتی موجب کار آنان می شود. رویکرد بهزیستی این است که ساعات کار کودکان کار را کاهش دهد. در حال حاضر 33.8 درصد آنان بین یک تا چهار ساعت ، 13.7 درصد بیش از هشت ساعت و 51.2 درصد چهار تا هشت ساعت در روز کار می کنند.
جعفری گفت: حضور کودکان در خیابان فی نفسه کودک آزاری به شمار می رود و بررسی ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از این کودکان مورد خشونت های کلامی، تحقیر، بی توجهی و حتی خشونت های جسمی قرار می گیرند.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در حال حاضر به 12 هزار کودک کار و خیابان در مراکز شبانه روزی و همچنین مراکز روزانه حمایتی آموزشی دولتی، خدمات پزشکی، تحصیلی، حقوقی و مالی ارائه می شود.

8

* 31 درصد والدین کودکان کار، بیکار هستند
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: بر اساس آمارها 31 درصد والدین کودکان کار بیکار، 40 درصد کارگر و دستفروش و هفت درصد دارای مشاغل فصلی هستند و پنج درصد کودکان کار و خیابان، بی سرپرست هستند.
جعفری افزود: اورژانس اجتماعی در سال گذشته از طریق خط تلفن 123، مراکز مداخله در بحران اجتماعی، تیم های سیار و پایگاه های خدمات اجتماعی یک میلیون و 100 نفر را در سکونتگاه های غیررسمی پذیرش داشته است که 30 درصد این موارد مربوط به خشونت های خانگی شامل کودک آزاری، همسر آزاری، معلول آزاری، والد آزاری و سالمند آزاری بوده است. 40 درصد از 30 درصد خشونت های خانگی مربوط به کودک آزاری است.
وی افزود: در حوزه کودک آزاری، 50 درصد از خشونت و آزاری که متوجه کودکان می شود مربوط به غفلت و بی توجهی در زمینه هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و پوشاک، 30 درصد مربوط به آزارهای جسمی، 16 درصد مربوط به آزارهای روانی و عاطفی و چهار درصد مربوط به آزارهای جنسی است.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: هرچه سن کودک کمتر باشد، خطرپذیری او در مقابل کودک آزاری ها بیشتر است؛ 8.7 درصد کودک آزاری ها در سن کمتر از یک سال و 16 درصد در سن 2 تا چهار سال است که در مجموع حدود 25 درصد کودک آزاری ها مربوط به گروه سنی چهار سال می شود.
جعفری افزود: 60 درصد کودک آزاری های گزارش شده به اورژانس اجتماعی در سن پنج تا 13 سالگی و 15 درصد نیز در سن 14 تا 18 سالگی رخ داده است.
وی گفت: 57 درصد عاملان خشونت کودک آزاری را پدران، 26 درصد را مادران، 8.5 درصد ناپدری و نامادری، 1.3 درصد را خواهران و برادران و یک و نیم درصد را افراد غریبه تشکیل می دهند که در مجموع حدود 98.5 درصد عاملان خشونت کودک آزاری را اقوام و خویشاوندان کودک تشکیل می دهند.
جعفری تصریح کرد: 52 درصد کودکان خشونت دیده را دختران و 48 درصد را پسران تشکیل می دهند؛ علت کودک آزاری عاملان خشونت، 51.5 درصد مربوط به مصرف مواد و الکل (الکل یک درصد)، هفت درصد مربوط به اختلال روانی و 5.1 درصد بیکاری بود؛ بنابراین بیکاری و مسائل اقتصادی عامل اصلی کودک آزاری نیست.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 16 درصد علت کودک آزاری عاملان خشونت نیز ناشی از کودکان سخت به معنای کودک عقب مانده ذهنی و بیش فعال و 84 درصد نیز ناشی از انتظارات بی چون و چرا از کودک است.
جعفری افزود: در سال 96، 31 درصد مداخلات اورژانس اجتماعی برای خودکشی مربوط به کودکان زیر 18 سال بوده است که مداخلاتی داشته تا خودکشی منجر به مرگ صورت نگیرد.
وی تاکید کرد: اوژانس اجتماعی به عنوان یک زنجیره حمایتی برای کودکان عمل می کند و اکنون در خانه های امن زنان را با فرزندان کمتر از 12 سال تا چهار ماه نگهداری می کنیم.
جعفری گفت: 95 درصد کودکان کار و خیابان دارای خانواده هستند بنابراین رویکرد ما درباره کودکان کار و خیابان باید توانمندسازی خانواده باشد.

6

* لایحه حمایت از حقوق کودکان هنوز از مجلس رد نشده است
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: حمایت های خوبی در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مانند گزارش اجباری کودک آزاری پیش بینی شده که نقطه قوت آن است.
جعفری افزود: افزایش هزینه ارتکاب کودک آزاری به عنوان عامل بازدارنده در این لایحه پیش بینی شدده است که البته این لایحه هنوز از مجلس رد نشده است.
وی گفت: کودکی به اندازه ای که امروز در جامعه مدرن اهمیت دارد در جامعه سنتی پیش از انقلاب اهمیت نداشت چراکه امروز کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که کودکان عامل توسعه هستند.
جعفری ادامه داد: هر چه کودکان سالم و برخوردارتری داشته باشیم، افق خوبی از توسعه می توانیم ترسیم کنیم. حضور اورژانس اجتماعی در شهرها می تواند پارادایم فکری جامعه سنتی را دچار تغییر کند.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: اورژانس اجتماعی نمی تواند معجزه کند و در هر خانواده ای برای پیشگیری از کودک آزاری حضور داشته باشد.
جعفری در ادامه به مراکز اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: تا سال 96 فقط 97 مرکز اورژانس اجتماعی داشتیم اما امروز شمار آنها به 360 مرکز رسیده و تمام شهرهای بالای 50 هزار نفر دارای اورژانس اجتماعی هستند و نسبت به قبل آمار این مراکز 82 درصد رشد داشته است.

 

 

 

 

 

ایرنا

چاپ

×

با ادامۀ گردش در این تارنما، شما بهره گرفتن از کوکی‌ها و یا فناوری‌های مشابه را می‌پذیرید.  بکارگرفتن کوکی‌ها برای ارزیابی شمار کاربران، ارائۀ کاربردها و آگاهی‌های تازه به آنان و نیز تبلیغات تجاری اهمیت دارد.